11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czas na start - druga edycja

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zachęca do udziału projekcie STAŻOWYM do  projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest:

 • Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy

Uczestnikom stażu zapewniamy:

 • wypłatę stypendium szkoleniowego
 • pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów przejazdu na staż

Podkarpacka Izba Gospodarcza zaprasza osoby młode w wieku15 - 29 lat i pracodawców do udziału w projekcie Czas na start - druga edycja
W ramach projektu oferowane jest:

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy
bezzwrotne środki na rozwój działalności
Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 119 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, niezarejestrowanych w urzędach pracy, biernych zawodowo, dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji i kompetencji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców, doświadczenia zawodowego oraz nabyciu wiedzy i umiejętności, a także pozyskaniu środków na uruchomienie i prowadzenie DG umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy

Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

UWAGA!!!

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Termin naboru: od 27.08.2020 r. do 09.09.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście, do skrzynki oznaczonej jako STAŻE, zlokalizowanej w Krośnie, ul. Kletówki 52, III piętro, w godzinach 10:00 - 15:00. Osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy w złożeniu dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 13 43 695 90, 13 43 234 47).
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno,

tel. 13-43-234-47, strona internetowa: www.pigkrosno.pl, e-mail:

Wioletta Preisnar

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

tel. +48 13 43 695 90, tel./fax +48 13 43 234 47

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-08-2020 14:45
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 11:02