13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Czas na start - druga edycja

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zachęca do udziału projekcie STAŻOWYM do  projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA., współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest:

- Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

- Pośrednictwo pracy

- Szkolenia zawodowe

- Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy

Uczestnikom stażu zapewniamy:

- wypłatę stypendium szkoleniowego

- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych

- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia

- stypendium stażowe

- zwrot kosztów przejazdu na staż

pig_czas_na_start_II-edycja-plakat_2019-WEB.jpeg

Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:

od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

UWAGA!!!

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Termin naboru: od 27.08.2020 r. do 09.09.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- osobiście, do skrzynki oznaczonej jako STAŻE, zlokalizowanej w Krośnie, ul. Kletówki 52, III piętro, w godzinach 10:00 - 15:00. Osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy w złożeniu dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 13 43 695 90, 13 43 234 47).

- za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno,

tel. 13-43-234-47, strona internetowa: www.pigkrosno.pl, e-mail:

Wioletta Preisnar

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Tysiąclecia 3

38-400 Krosno

tel. +48 13 43 695 90, tel./fax +48 13 43 234 47

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 28-08-2020 14:45