9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do korzystania z pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”.

O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej należące do jednej z poniższych grup:

  1. student ostatniego roku studiów - pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
  2. poszukujący pracy absolwent szkoły i uczelni - do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
  3. osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy
  4. poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej

Maksymalna kwota pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia - obecnie jest to 106 629,40 zł

Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 7 lat, natomiast oprocentowanie pożyczki wynosi 0,03% w skali roku. W przypadku  działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oprocentowanie pożyczki wynosi 0,01% w skali roku

Pożyczka może być przyznana na działalność prowadzoną indywidualnie, bądź w ramach spółki cywilnej.

Instytucją zarządzającą Programem „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Grafika Pierwszy biznes

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, II piętro, pok. 38., tel. (16) 633 63 88 wew. 2,3,4

Centrum Pożyczek Unijnych dla Biznesu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-08-2020 15:40