Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.67.2020.JM

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.67.2020.JM - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa i o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego.

PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie - RZ.RUZ.4210.67.2020.JM - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74.pdf (342,20KB)