14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Narada z dyrektorami placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku

25 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim odbyła się narada z dyrektorami przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto. Zbliżający się rok szkolny niesie ze sobą wiele nowych wyzwań dla kierujących przemyskimi placówkami oświatowymi ze względu na panującą pandemię i wymogi bezpieczeństwa, które muszą zostać zachowane. W sporej części spotkanie było poświęcone przekazaniu informacji z tym związanych, nie zabrakło jednak także elementów uroczystych, jak przekazanie obowiązków dyrektorom i wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

narada_2.jpeg

Oficjalną część spotkania prowadzonego przez nową Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Renatę Kochanowicz, rozpoczęło przekazanie podziękowań i gratulacji dyrektorom, którzy ze względów osobistych złożyli rezygnację ze stanowiska: Pani Ewie Wojdyło Dyrektorowi Przedszkola Nr 7 oraz Pani Edycie Ladyca-Górskiej Dyrektorowi Przedszkola Nr 14. na najbliższy rok kierowanie tymi placówkami Prezydent Miasta powierzył odpowiednio Pani Elżbiecie Cieplickiej oraz Pani Beacie Nehrebeckiej. Nominacje odebrali także dyrektorzy wyłonieni w konkursach, a pełniący te funkcje dotychczas: Jolanta Zaleska Dyrektor Przedszkola nr 4, Małgorzata Kozaczenko Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14, Piotr Pipka Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Andrzej Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych. W trybie pozakonkursowym Prezydent zdecydował o powierzeniu stanowiska Marii Marcinkiewicz Dyrektorowi Przedszkola Nr 19.

 

 

W tym roku ośmiu nauczycieli przemyskich placówek oświatowych uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie akty nominacji wręczył na naradzie Prezydent Miasta, przed nim również nauczyciele złożyli ślubowanie.

 

 

Prezydent Wojciech Bakun pogratulował dyrektorom i nauczycielom oraz podziękował wszystkim pracownikom przemyskich jednostek oświatowych za pracę i zaangażowanie w trakcie trudnego dla nas wszystkich czasu pandemii. Nawiązał także do Programu Rozwoju Lokalnego, do którego miasto aplikuje. Ważnym elementem przygotowywanej aplikacji do programu są oczekiwania młodych ludzi od samorządu. Badania ankietowe prowadzone były prowadzone m.in. wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a ich wyniki mogą być przydatne w pracy nauczycieli - Wyniki tych badań pokazują bardzo wiele ciekawych zjawisk, m.in. zjawisko, z którym wszyscy musimy się mierzyć, a mianowicie zjawisko braku zaufania młodzieży do kogokolwiek. (...) To jest bardzo ważna lekcja dla nas wszystkich. jak sprawić, żeby młodzież nie tylko ufała nam coraz bardziej, ale też miała świadomość tego, że to co miasto, w tym szkoły, chcą robić, to to sprawienie, aby Przemyśl był miejscem dla nich. To jest ich miejsce, z którym warto wiązać przyszłość. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zatrzymać to, co się dzieje od wielu lat, czyli degradację naszego miasta.

Podziękował również wszystkim dyrektorom jednostek oświatowych za pozyskiwanie pieniędzy pozabudżetowych oraz za przeprowadzone we własnym zakresie remonty w szkołach i przedszkolach, zaznaczając że środki przeznaczone na ten cel z budżetu miasta są niestety niewystarczające. Przypomniał także o kończących się większych inwestycjach w szkołach: budowie hali - Centrum Rozwoju Badmintona przy I Liceum Ogólnokształcącym oraz planowanej do oddania w październiku hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 14.

- Jeszcze raz podziękowania dla Państwa za ten trudny okres, z którym mamy wszyscy do czynienia od kilku miesięcy. Myślę, że wszyscy z Państwa zgodzą się, że takiej sytuacji do tej pory nie było. Działaliśmy często nie mając żadnych wytycznych lub je dopiero tworząc. Decyzją rządu szkoły zostały zamknięte, co miało zatrzymać transmisję wirusa. Z dnia na dzień zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele stanęli przed zadaniem całkowitej zmiany naszego pojmowania nauczania. (...) Wszyscy Państwo stanęli na wysokości zadania - zakończył podziękowaniami Prezydent Wojciech Bakun. Nawiązując do rozpoczynającego się roku szkolnego podkreślił, że w jego ocenie odpowiedzialność, która będzie spoczywać na dyrektorach jednostek oświatowych jest zbyt duża, dlatego że na to nich przerzucona będzie decyzja o tym, które dzieci będą uczęszczać do szkoły.

narada_18.jpeg

W drugiej części narady z dyrektorami przemyskich placówek oświatowych rozmawiano o technicznej stronie przeprowadzania zajęć szkolnych w czasie panującej pandemii. Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym względzie przedstawiła Teresa Kuklewicz Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, dzieląc się również wieloma cennymi uwagami i sugestiami. Na naradzie dyrektorzy poznali także procedurę uzyskiwania zgody organu prowadzącego na zawieszenie zajęć szkolnych.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 26-08-2020 10:40
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 26-08-2020 10:44