8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczysta prezentacja Monety Miasta Przemyśla

W piątek 24 sierpnia br. okolicznościową Mszą Świętą w przemyskiej Bazylice Archikatedralnej celebrowaną przez J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem Monety Miasta Przemyśla. Po Mszy odbyła się uroczystość promocji monety w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Przybyłych na uroczystość powitał Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla. W swoim wystąpieniu podziękował uczestniczącemu w uroczystościach Panu Sławomirowi Skrzypkowi Prezesowi Narodowego Banku Polskiego. Nawiązał również do historii Miasta Przemyśla: „Przemyśl to najstarsze miasto regionu i jedno z najstarszych miast Polski. We wczesnym średniowieczu jeden z historycznych Grodów Czerwieńskich, miejsce nieustannej rywalizacji Polski, Rusi i Węgier. Widoczne tu bogactwo kulturowe i historyczne dostrzec można wśród przepięknych zabytków przemyskiej starówki, której nieodłącznym elementem jest przemyska Bazylika Archikatedralna. Stąd też wizerunek właśnie Tego miejsca znalazł swoje miejsce na rewersie Monety. Dlatego też, Jej wymowa dla nas mieszkańców Przemyśla ma szczególny charakter, charakter sentymentalny. Górujące nad Miastem Wieże Archikatedry oraz sąsiadująca Wieża Zegarowa, od wieków witały przybywających do nadsańskiego grodu, turystów, kupców i mieszkańców - tak jest po dziś dzień. To jeden z najstarszych zabytków kultury romańskiej w regionie i jedyny przy wschodniej granicy – dziś Unii Europejskiej. Jestem przekonany, iż dzięki tej Monecie Przemyśl stanie się jeszcze bliższy sercom wszystkich, którzy ją posiądą”.


Prezes Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu również nawiązał do bogatej historii Miasta Przemyśla, które wiele razy odwiedzał udając się w Bieszczady. Podkreślił, iż Przemyśl jest pięknym miastem. Po krótkim wystąpieniu zaprezentował Monetę Miasta Przemyśla. Po części oficjalnej odbyła się konferencja prasowa, a tuż po niej Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla zaprosił do zwiedzenia Przemyskiej Starówki. W planie zwiedzania znalazło się Muzeum Dzwonów i Fajek.
O godzinie 15.30 w czytelni głównej Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji rozwoju gospodarczego Miasta z udziałem Prezesa NBP. W tym samym czasie otwarta została wystawa prac dziecięcych w ramach ogłoszonego w lipcu konkursu pod tytułem: „Moneta Miasta Przemyśla”.

JPGKonferencja Prasowa (293,69KB)

JPGZwiedzanie miasta (543,12KB)

JPGSławomir Skrzypek - Prezes Narodowego Banku Polskiego prezentuje monetę. (346,33KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-08-2007 14:36
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:38