10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Współpraca organizacji pozarządowych z Polski i Węgier

W dniach od 12 do 14 kwietnia br. gościła w Przemyślu reprezentacja - ok. czterdziestu przedstawicieli - organizacji pozarządowych z Egeru na Węgrzech. Centralnym wydarzeniem trzydniowego pobytu gości z Węgier było spotkanie w dniu 13 kwietnia w Urzędzie Miejskim z Prezydentem Miasta Robertem Chomą oraz członkami Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Na początku słowa powitania skierował do zebranych Pan Prezydent Robert Choma. Odwołując się do niedawnych obchodów Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Przemyślu stwierdził, że jednym z wielu tematów poruszanych w trakcie rozmów zarówno z burmistrzem Egeru Lászlo Habisem, jak i przedstawicielami miasta było nawiązanie szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym kontekście wyraził nadzieję, że ten aspekt wzajemnych relacji przyniesie dobre owoce, natomiast dzisiejsze spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i wspólnego uczenia się.

W imieniu organizacji pozarządowych z Egeru głos zabrał dr Oszkar Renn. Na wstępie wyraził zadowolenie z tak licznej obecności przedstawicieli organizacji. W kilku słowach nakreślił działalność organizacji pozarządowych w Egerze. Od 10 lat funkcjonuje tam Forum Organizacji Pozarządowych. Co roku organizacje spotykają się i wybierają tzw. „Okrągły stół”. W samym mieście działa ok. 200 organizacji; istnieje 8 grup skupiających środowiska naukowe, przemysłowe, rzemieślnicze. Przynajmniej raz w roku odbywa się ogólne spotkanie wszystkich grup.

Dr Oszkar Renn wyraził nadzieję na długofalową i owocną współpracę, zważywszy, że już istnieją bardzo dobre kontakty między organizacjami. I choć jest to pierwsze spotkanie, to dla wielu osób Polska jest znana i bliska.

Danuta Wiech - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - przybliżyła uczestnikom w formie prezentacji multimedialnej istniejący od kilku lat model współpracy na przykładzie miasta Przemyśla. W trakcie późniejszej dyskusji szczególne zainteresowanie gości wzbudziły m.in. kwestie: rozliczania środków finansowych przez organizacje, sposób wybierania przedstawicieli Grup Roboczych do Zespołu Konsultacyjnego, wysokość środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym.

Głos zabrali także przewodniczący poszczególnych Grup Roboczych, którzy przedstawili działalność stowarzyszeń, które reprezentują, jak również omówili cele i zadania grup; wyrażając przy tym wielokrotnie chęć nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń ze "swoimi odpowiednikami" z Egeru.

Po dwugodzinnym spotkaniu w Urzędzie Miejskim goście, zaopatrzeni w materiały promujące Przemyśl, udali się do schroniska dla bezdomnych, gdzie zapoznali się z działalnością Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, które od wielu lat prowadzi działalność na rzecz osób biednych i bezdomnych, oraz do świetlicy środowiskowej przy ul. Kościuszki 5 prowadzonej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „Wzrastanie”.

"Przyjacielski", "przyjaźń" – oto wyrażenia, które najczęściej można było usłyszeć podczas spotkania; wyrażenia, które padały z równą częstotliwością po obu stronach. I bynajmniej nie była to li tylko forma grzecznościowa, jak przystoi gościom i gospodarzom w czasie wizyty, lecz wyraz szczerych uczuć i autentycznej otwartości. Te spostrzeżenia podziela każdy kto uczestniczył w spotkaniu.

Za inicjatywę spotkania i zainteresowanie naszym Gościom serdecznie dziękujemy.

Danuta Wiech
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich UM w Przemyślu

JPGSpotkanie organizacji z Polski i Węgier (16,83KB)

JPGSpotkanie organizacji z Polski i Węgier (16,83KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 24-08-2007 10:19
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:45