16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Podkarpackiego Związku Koszykówki w Rzeszowie

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688, t. j.)

W dniu 07 sierpnia  2020 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Podkarpacki Związek Koszykówki z siedzibą w Rzeszowie. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Podkarpackiemu Związkowi Koszykówki, ul. Pułaskiego 13a, 35 – 011 Rzeszów realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców o puchar Prezydenta Miasta Przemyśla pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniach 27-29.08.2020 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 1 500,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688, t. j.), każdy, w terminie  7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 19 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie - pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl, - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu.
  2. Drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFUproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego - PZK w Rz.pdf

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 11-08-2020 13:46
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 11-08-2020 13:46