22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Umowa na dofinansowanie remontu ul. Bielskiego podpisana! Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace

Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace przy modernizacji ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu.

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony 26 sierpnia ubiegłego roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Podkarpackiego nabór wniosków na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

5 sierpnia br. w przemyskim magistracie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie długo oczekiwanej przez mieszkańców miasta inwestycji. Dokument sygnowali Prezydent Miasta Wojciech Bakun oraz Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka.

W środowym spotkaniu udział wzięli również Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Krzysztof Sopel, Skarbnik Miasta Przemyśla Monika Czuryk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Maciej Kamiński i Radny Andrzej Berestecki.

 

Fot. Agata Czereba (11).jpeg

 

- Fundusz Dróg Samorządowych jest instrumentem rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej. Fundusz gromadzi środki na zadania drogowe, jak m.in.: budowa, przebudowa, czy remont dróg powiatowych i gminnych, a także zadania związane z budową mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Czy też zadania obronne, a więc obejmuje także budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym – powiedziała podczas spotkania Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. – W kwietniu tego roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych dla całego województwa podkarpackiego na rok 2020. Na liście podstawowej znalazły się 103 zadania gminne i 43 zadania powiatowe. Łącznie do dofinansowania zostało zatwierdzonych 148 zadań na kwotę ponad 174 miliony złotych – dodała Wicewojewoda.

 

Fot. Agata Czereba (5).jpeg

 

- Bardzo miło mi jest tutaj dzisiaj przekazać informację, że owe środki zostały przekazane również naszemu kochanemu miastu Przemyślowi na realizację zadania o nazwie „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Marcina Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. Władysława Sikorskiego”. Koszt tej inwestycji to prawie 7 milionów złotych, natomiast dofinansowanie wynosi blisko 3,5 miliona złotych – podsumowała Jolanta Sawicka.

 

W ramach tego zadania zostanie poddane modernizacji 1.687 metrów bieżących drogi, ale wykonane zostaną również: montaż barier energochłonnych, dwa wyniesione przejścia dla pieszych i montaż barier dla ruchu pieszego. Ponadto remont przejdą trzy zatoki autobusowe oraz wymienione zostaną wszystkie istniejące w tym miejscu studzienki ściekowe wraz z kanalikami. Zostanie też przeprowadzony remont chodników o łącznej długości 1.868 metrów bieżących.  Ponadto wyremontowanych zostanie siedem skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, M. Słabego, Kadyi, Szańce, Malawskiego i Sikorskiego. Wartość zadania to 6 880 548,62 zł.

 

Fot. Agata Czereba (6).jpeg

 

Wicewojewoda Podkarpacki wyraziła swoją radość z faktu podpisania umowy na remont ulicy Bielskiego i tym samych zachęcała do składania przez miasto kolejnych wniosków na nabory, ogłoszone w ostatnim czasie przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

- Zapraszam do składania kolejnych wniosków, a co za tym idzie – korzystania z tych instrumentów finansowych po to, aby nasz Przemyśl się rozwijał i aby ta infrastruktura drogowa w nadsańskim mieście była coraz lepsza – dodała J. Sawicka.

 

Spotkanie było okazją do wręczenia Prezydentowi Miasta Przemyśla Wojciechowi Bakunowi promesy na dofinansowanie modernizacji ulicy Bielskiego. 3 440 274 złotych – tyle wynosi dofinansowanie w ramach programu. Kwota ta pokryje 50% wartości zadania. Resztę środków stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Przemyśl.

 

Fot. Agata Czereba (7).jpeg

 

- Mimo trudnej sytuacji, która w ostatnim czasie dotknęła nie tylko nasz, ale wiele innych samorządów, będziemy robić z panią Skarbnik wszystko, by znaleźć pozostałą część środków, potrzebnych do wyremontowania ulicy Bielskiego – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla.

 

- Tak jak powiedziałem na ostatniej sesji Rady Miejskiej, w czasie, w którym jeszcze nie wiedzieliśmy, że otrzymamy owo dofinansowanie – w tym roku składaliśmy tylko jeden wniosek. Ten, który dotyczył dofinansowania remontu ulicy Marcina Bielskiego, ale w zanadrzu był też oczywiście wniosek na remont ulicy gen. Józefa Wysockiego. Mieliśmy pełną świadomość tego, że również ten wniosek trzeba będzie złożyć, natomiast mieliśmy świadomość, że nie będziemy w stanie zabezpieczyć środków na wykonanie remontu obu dróg w tym samym czasie – powiedział Wojciech Bakun.

 

Fot. Agata Czereba (2).jpeg

 

- W związku z powyższym przystąpiliśmy – można powiedzieć, że z pewnym ryzykiem – do złożenia wniosku na dofinansowanie remontu ulicy Bielskiego. Mieliśmy bowiem świadomość, że wniosek dotyczący ulicy Wysockiego może być wyżej punktowany, ale w tym wypadku ulica Bielskiego mogłaby się nie doczekać remontu przez co najmniej kolejnych kilka lat – dodał Prezydent Przemyśla. - W naszej ocenie taki zabieg, polegający na zaczęciu od ulicy Bielskiego był słuszny, tym bardziej, że mamy pewność, iż zakończenie trzeciego etapu modernizacji Wysockiego będzie już tylko formalnością – podsumował.

 

Fot. Agata Czereba (9).jpeg

 

Miasto do 10 sierpnia br. zamierza złożyć do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie również wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Wysockiego. W związku z powyższym Prezydent poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej, podczas której ma być podjęta uchwała w temacie wykonania przebudowy ulicy Wysockiego. Sesja nadzwyczajna w tej sprawie odbędzie się w czwartek, 6 sierpnia br. i wówczas przemyscy radni dopełnią formalności wymaganych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a które pozwolą na złożenie przez miasto wniosku na dofinansowanie modernizacji niewyremontowanej części ulicy Wysockiego.

 

Fot. Agata Czereba (8).jpeg

 

- W kolejnych latach będziemy pracować na to, by móc składać nowe wnioski na inne drogi w Przemyślu, które wymagają remontu, a które mają szansę na zakwalifikowanie się do dofinansowania w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych – podsumował Prezydent Miasta.

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-08-2020 13:30
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-08-2020 16:57