12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczyste wbicie łopaty pod budowę nowej elektrociepłowni PGNiG w Przemyślu

Dziś (31 lipca 2020 r.) na terenie należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Ciepłowni Zasanie, miało miejsce uroczyste wbicie łopaty pod  budowę elektrociepłowni gazowej PGNiG TERMIKA SA. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta i przyczyni się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Nowoczesną instalację wspierają fundusze europejskie.

 

Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Obecni byli między innymi: Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA. Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu PGNiG SA. Jerzy Kwieciński, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Poseł na Sejm Tadeusz Chrzan, Wiceprezes zarządu PGNiG Technologie Lucyna Podhalicz oraz przedstawiciele władz miasta Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz Radni Rady Miejskiej w Przemyślu Andrzej Berestecki i Wojciech Rzeszutko.

 

fot_Agata_Czereba (1).jpeg

 

- Niektórzy zapytają – dlaczego w Przemyślu? Właśnie dlatego, że Podkarpacie jest kolebką przemysłu naftowo-gazowego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To tutaj, w Przemyślu mamy swoje największe złoże „Złoże Przemyśl”, na którym jesteśmy obecni od 60 lat. W tym miejscu wydobyliśmy już 65 miliardów metrów sześciennych – a warto przypomnieć, że cała Polska w ciągu jednego roku wykorzystuje około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. (…) Niedawno informowaliśmy o odkryciu nowych pokładów gazu w złożu „Przemyśl”, które dają szanse na to, że będziemy jeszcze przez wiele lat wykorzystywali gaz z tego miejsca – powiedział Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu PGNiG SA. – Tutaj mamy kilka kopalni, tutaj zatrudniamy około dwieście osób. Łącznie w ramach całego oddziału Sanok, który obejmuje swoim zasięgiem województwa podkarpackie i małopolskie, zatrudniamy łącznie około 1500 osób, wydobywamy rocznie prawie 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu, mamy 35 kopalni z czego 28 mieści się właśnie tutaj – w województwie Podkarpackim – dodał J. Kwieciński.

 

fot_Agata_Czereba (12).jpeg

 

- Program Infrastruktura i Środowisko ma istotne znaczenie w rozwoju nowoczesnych instalacji produkujących w jednym procesie energię elektryczną i cieplną. Projekty te przyczyniają się do rozwoju systemów ciepłowniczych, a co za tym idzie likwidacji niskiej emisji. Na wsparcie sektora energetycznego POIiŚ przeznacza niemal 12,5 mld zł. Dofinansowujemy systemowe rozwiązania, inwestując w rozwój sieci oraz wysokosprawną kogenerację – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 

fot_Agata_Czereba (15).jpeg

 

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2021 roku.

 

fot_Agata_Czereba (21).jpeg

 

– To bardzo ważna inwestycja zarówno dla Przemyśla, jak i Grupy Kapitałowej PGNiG. Dzięki niej miasto uzyska nowoczesne, efektywne źródło wytwarzania energii, które nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla, ale także przyczyni się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dla Grupy Kapitałowej PGNiG to krok w stronę realizacji naszych planów związanych z rozwojem rynku ciepłowniczego. Chcemy być integratorem tego rynku, którego przyszłością są właśnie jednostki zasilane gazem ziemnym – powiedział Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu PGNiG SA.

 

 

Koszt inwestycji to 29,4 mln złotych. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln złotych.

Dofinansowanie pozwoli nam ograniczyć własne środki finansowe i wykonać realizację projektów, pomimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią, w założonym terminie. Zbudujemy elektrociepłownię, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Przemyśla i okolic – dodał Paweł Stańczyk Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

 

fot_Agata_Czereba (8).jpeg

 

Nowa elektrociepłownia będzie działać obok już istniejącej Ciepłowni Zasanie opalanej węglem. Latem, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, energia będzie wytwarzana wyłącznie w jednostce gazowej. Przełoży się to na zmniejszenie szkodliwych emisji pyłów o 4,5 tony a dwutlenku siarki aż o 32 tony rocznie. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 4300 ton rocznie. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska.

 

fot_Agata_Czereba (22).jpeg

 

- Są dwa rodzaje inwestycji przeprowadzanych w mieście. Pierwsze to te, które są zauważane przez mieszkańców – jak infrastruktura, budowy dróg, obiektów sportowych, czy ścieżek rowerowych. Natomiast najczęściej te inwestycje, które są strategiczne z punktu widzenia miasta, są rzadko dostrzegane przez jego mieszkańców.  Bo czy wiele osób zauważy inwestycję, która już niebawem powstanie w tym miejscu? Pewnie niewiele… Ale przecież znacząca część mieszkańców naszego miasta będzie właśnie z tej inwestycji czerpać największą korzyść. Bowiem, tak jak powiedzieli moi przedmówcy – owa inwestycja to nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, czy zaopatrzenie w ciepło, ale przede wszystkim działanie bardzo proekologiczne – powiedział Prezydent Miasta Przemyśla. – Rozwój czystych technologii jest kluczowy z punktu widzenia komfortu życia przemyślan – i tego, w jaki sposób będą oni wiązać swoją przyszłość z naszym miastem. W społeczeństwie jest coraz większa świadomość tego, jak ważne są uwarunkowania środowiskowe, kiedy chodzi o podjęcie decyzji o miejscu zamieszkania – dodał Wojciech Bakun.

 

fot_Agata_Czereba (24).jpeg

 

- Nasze miasto prowadzi kilka projektów ekologicznych, dotyczących zmniejszania emisji, ale zdecydowanie największym jest ten, który prowadzimy przy współpracy z PGNiG Termika. Jako mieszkaniec i jako prezydent tego miasta mogę powiedzieć, że często wśród opinii społecznej pojawia się pytanie – co z tego mamy, że nasze miasto położone jest w tak bogatym w gaz regionie? I myślę, że ta inwestycja, poczyniona wspólnie z PGNiG jest na to pytanie doskonałą odpowiedzią. Bo to nasi mieszkańcy będą korzystać z tej inwestycji, to mieszkańcy będą korzystać z tego złoża, bo to w końcu dzięki niemu możemy inwestować w tę - jakże ważną dla nas wszystkich czystą technologię – podsumował Prezydent Miasta Przemyśla.

 

fot_Agata_Czereba (28).jpeg

 

Wykonawcą elektrociepłowni w Przemyślu jest Konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems, z którym umowę podpisano w marcu 2020 roku. Inżynierem Kontraktu podczas budowy będzie Firma SWECO Consulting.

 

 

Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 31-07-2020 13:55
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 31-07-2020 15:01