-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Do 16 sierpnia można składać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla!

Od środy, 29 lipca mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać swoje pomysły do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na jakie w tym roku projekty (z różnorodnych sfer życia miasta) postawią przemyślanie? Tego dowiemy się dopiero po 16 sierpnia – bo do tego czasu każdy, kto chce mieć realny wpływ na to, jak zmienia się nasze miasto – może złożyć swoją propozycję projektu. W tym roku do rozdysponowania jest blisko 2 miliony złotych – piszcie, wysyłajcie, zgłaszajcie! Jak to zrobić? O tym piszemy poniżej.

 

 

Po pierwsze - zgłoszenia propozycji zadań może dokonać grupa złożona z co najmniej siedmiu mieszkańców Przemyśla. Przedstawicielem mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.

 

Po drugie Należy pobrać formularz zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla Wniosek do BO2021.docx. UWAGA! Na jednym formularzu można złożyć wniosek dotyczący jednego zadania.

 

Wypełniony formularz zgłoszenia zadań należy:

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (Rynek 1),
  • wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl - koniecznie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”

lub

  • przesłać (skan podpisanego zgłoszenia) za pomocą poczty elektronicznej na adres:

 

Za datę zgłoszenia w przypadku przesyłki pocztowej uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli na formularzu zgłoszenia zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.

 

Ważne - zgłoszenia dokonane po 16 sierpnia 2020 r. nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje, wskazówki, i niezbędne formularze zawarte są w Uchwale w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

 

Zapraszamy do udziału!

 

tekst: Agata Czereba

film: Wydział Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-07-2020 12:25
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 06-08-2020 14:48