7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Polak, Węgier, dwa bratanki… Czyli dwie miłe wizyty jednego dnia

Konsul RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski oraz Konsul Generalny Węgier prof. dr hab. Adrienne Körmendy odwiedzili dziś (22 lipca br.) Prezydenta Miasta Przemyśla. Oba spotkania były bardzo ważne, lecz o ile wizyta pana Konsula Andrzeja Kalinowskiego - przemyślanina, absolwenta II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego - miała przede wszystkim raczej kurtuazyjno-wakacyjny charakter, o tyle przyjazd do miasta nad Sanem pani profesor Körmendy miał wymiar niemal historyczny.

 

 

Pani Konsul Generalny Węgier kończy swoją kadencję. To niezwykle ciepła i otwarta osoba. Z ogromnym zaangażowaniem, dokładnością, ale przede wszystkim efektywnością, realizowała słynne już powiedzenie, że „Polak, Węgier – dwa bratanki”, traktujące o wyjątkowej zażyłości i prawdziwej przyjaźni naszych narodów.

 

 

Dotychczasowa szefowa Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Na Węgrzech uzyskała tytuły doktora, a także kandydata nauk historycznych, ale tytuł doktora habilitowanego pani Adrienne Körmendy zdobyła już w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1988 do 1999 roku była stypendystką Fundacji Aleksandra Humboldta. Jako historyka zajmowała ją głównie historia osadnictwa w Europie Środkowej w wiekach średnich (zwłaszcza osadnictwo niemieckie i na prawie niemieckim). W 1990 roku rozpoczęła pracę w węgierskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Blisko 14 lat spędziła w służbie dyplomatycznej w stolicy Polski. Adrienne Körmendy 14 marca 2014 r. została powołana na stanowisko Konsula Generalnego Węgier w Krakowie. Przez te wszystkie lata bardzo chętnie angażowała się we wszelkie polsko-węgierskie projekty, nigdy nie odmawiała pomocy i z nieukrywaną radością pełniła rolę propagatora polsko-węgierskiej przyjaźni.

 

W imieniu swoim oraz Władz Miasta Przemyśla serdecznie dziękujemy Konsul Generalnej Węgier za wszystkie lata współpracy, za życzliwość i szczerą sympatię. Życzymy Pani Adrienne Körmendy wielu pięknych wspomnień związanych pracą w kraju nad Wisłą, a Jej następcy – równie owocnej współpracy z polskimi przyjaciółmi.

 

fot_Agata_Czereba (1).jpeg

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 22-07-2020 14:57