-3 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyślanie to dojrzała społeczna drużyna gotowa rozegrać ważny mecz

Belka Programu Rozwój Lokalny

Wielomiesięczne prace Zespołu Miejskiego zaowocowały wypracowaniem nowej wizji Przemyśla, jako: Miasta tętniącego życiem i pozytywną energią społeczną. Zaangażowanie różnych środowisk społecznych, gospodarczych, naukowych i kościelnych w przygotowania tego projektu oraz liczny udział mieszkańców miasta w prowadzonych badaniach na rzecz przygotowania diagnozy stanu miasta oraz sformułowania celów nie pozostawia złudzeń, iż Miasto Przemyśl to dojrzała drużyna gotowa rozegrać mecz o zwycięstwo. Na różnych etapach prac nad projektem pn. "Razem Zmieniamy Przemyśl", przemyślanie dali się poznać, jako odpowiedzialni, dojrzali zawodnicy tworzący zgraną „drużynę” gotowi do wspólnych, odpowiedzialnych treningów przed jednym z najważniejszych meczy. Jak wiemy trening czyni mistrza i właśnie o ten tytuł mistrzowski – jako miasto – jesteśmy gotowi walczyć. Podczas spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 14 lipca br. jego uczestnicy określili, to jakie są cechy  dobrego projektu oraz to o czym nie możemy zapominać pracując nad przedsięwzięciami.

Zdjęcie pokazuje uczestników warsztatu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, który odbył się w dniu 14 lipca 2020 roku.

Cechy dobrego projektu wg. uczestników warsztatów dla Zespołu Miejskiego:

 • żeby przygotować projekt musimy mieć na niego pomysł;
 • projektodawca musi wiedzieć jaki problem chce swoim projektem rozwiązać (adekwatność);
 • projekt musi odpowiadać na rzeczywiste, zdiagnozowane problemy i potrzeby;
 • projekt musi być budowany w oparciu o rzetelne przesłanki mówiące o potrzebie jego realizacji;
 • projekt powinien zasiewać nowe idee, przyczyniać się do pozytywnej i realnej zmiany/poprawy;
 • projekt winien skupiać się na celu (zorientowany na cel);
 • projekt powinien być nastawiony na efekt;
 • projekt powinien być potrzebny i budzący tym samym entuzjazm jego odbiorców (uczestników);
 • powinien być zaplanowany i przemyślany oraz oparty o realne założenia (realny harmonogram, dobrze wyliczone koszty, prawidłowo oszacowane rezultaty);
 • projekt powinien być zgodny z zasadą dostępności.

Przygotowując projekt należy pamiętać, iż:

 • potrzebny jest długi czas na jego rzetelne przygotowanie (nie może być robiony ad hoc);
 • projekt musi zakładać odpowiednie marginesy na nieprzewidziane zdarzenia (margines w harmonogramie realizacji, w budżecie, w zakładanych wskaźnikach);
 • projekt musi mieć swojego lidera, który decyduje i odpowiada za całość, a lider musi mieć zdolność do budowania zespołu, który będzie z nim współpracował na etapie przygotowania i wdrażania;
 • zespół przygotowujący projekt musi mieć właściwe kompetencje dla jego przygotowania oraz musi wiedzieć, kiedy wymagane jest posiłkowanie się wsparciem ekspertów zewnętrznych;
 • projekt musi być w sposób jasny i klarowanie opisany (zrozumiałość przekazu)
 • projekt musi być spójny w swojej treści i swoim przekazie (od diagnozy, poprzez proponowane rozwiązania, adekwatność doboru odbiorców/działań, po planowane rezultaty i efekty).

Te cechy powinny być również drogowskazem dla tych wszystkich, którzy zdecydują się na przygotowanie swojego pomysłu, który będą chcieli zgłosić do przygotowywanego projektu. Jak już wspomnieliśmy za kilka dni ruszy nabór pomysłów, które Zespół Miejski podda ocenie możliwości jego realizacji oraz zgodności z celami projektu oraz założeniami głównego regulaminu Programu Rozwój Lokalny.

Zdjęcie pokazuje uczestników warsztatu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, który odbył się w dniu 14 lipca 2020 roku.

Aby realizacja wypracowanej wspólnie przez mieszkańców miasta wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

 • Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną;
 • Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej;
 • Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości;
 • Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych;
 • EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia.

Program Rozwój Lokalny finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Miasto Przemyśl jest wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców.

Równolegle trwają działania związane z opracowaniem dwóch kluczowych elementów tego programu: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach programu obligatoryjne jest opracowanie przede wszystkim projektów, które odnosić się będą do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 17-07-2020 11:31
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 17-07-2020 12:00