7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedsiębiorcy mogą składać informację o poniesionych stratach z powodu powodzi

W wyniku intensywnym opadów deszczu, jakie miały miejsce na terenie województwa podkarpackiego w czerwcu br., zalaniu lub podtopieniu uległo wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych, obiektów użyteczności publicznej i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Duże szkody odnotowano również w infrastrukturze komunalnej, gospodarce wodnej, leśnej i rolnictwie.

Możliwość podjęcia przez Wojewodę Podkarpackiego działań, zmierzających do pozyskania maksymalnej puli środków finansowych, przeznaczonych na udzielenie realnej pomocy w usuwaniu skutków tegorocznych powodzi oraz odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych obiektów, wymaga zbilansowania wszystkich strat poniesionych zarówno przez sektor publiczny, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, mogą zgłaszać informację o poniesionych stratach na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych w miesiącu czerwcu br. do Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Ww. informację należy przekazać zgodnie z załączonym wzorem DOCformularz.doc w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2020 r. za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu (Rynek 1 - parter, pok. nr 01).

DOCformularz.doc

Wydziału Rozwoju, Inwestycji

i Funduszy Zewnętrznych

Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 16-07-2020 10:39