9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt „Razem Zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny

W dniu 14 lipca br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań warsztatowych w ramach przygotowań aplikacji do Projektu Rozwój Lokalny. Zespół Miejski na podstawie prac nad diagnozą stanu miasta oraz dotychczasowych prac zespołów obszarowych opracował cele poprzez, które będziemy jako miasto dążyć do wypracowania nowej wizji Przemyśla poprzez realizację szeregu przedsięwzięć.

Już za kilka dni uruchomiony zostanie nabór propozycji projektów, które zostaną poddane ocenie przez Zespół Miejski. Wizja Przemyśla do jakiej, między innymi dzięki realizacji tego projektu będziemy – jako wspólnota mieszkańców - dążyć została sformułowana w sposób następujący: Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną. Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

  • Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną
  • Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej
  • Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości
  • Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych
  • EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia.

20200714_151125.jpeg

Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Miasto Przemyśl jest wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Równolegle trwają działania związane z opracowaniem dwóch kluczowych elementów tego programu: Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach programu obligatoryjne jest opracowanie przede wszystkim projektów, które odnosić się będą do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 16-07-2020 08:42