4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XIV Festiwal Kina Niezależnego - online CK OFF 2020 – ruszył nabór!

Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłasza nabór filmów do 14. edycji Festiwalu Kina Niezależnego - online CK OFF.

 

ck off.jpeg

 

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie: Komisja Kwalifikacyjna dokona selekcji filmów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Natomiast w drugim etapie, który nastąpi w dniach 25 i 26 września 2020 roku, zaprezentowane zostaną filmy online w oficjalnych kanałach internetowych organizatora (YouTube, Facebook, strona WWW). Filmy te zostaną poddane ocenie jury oraz publiczności.

 

Organizatorzy zapraszają twórców niezależnych oraz studentów i absolwentów kierunków filmowych do nadsyłania filmów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 sierpnia 2020 r.

 

ck_off_baner_1_2020.jpeg

 

Regulamin XIV Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF”

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy: Komisja Kwalifikacyjna dokonuje selekcji filmów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Etap drugi: prezentacja filmów online w dniach 25 i 26 września 2020 roku w oficjalnych kanałach internetowych organizatora (YouTube, Facebook, strona WWW) i poddanie ich ocenie jury i publiczności.

 

 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu.
 2. Festiwal jest przeznaczony dla twórców niezależnych oraz studentów i absolwentów kierunków filmowych.
 3. Celem XIV Festiwalu Kina Niezależnego "CK OFF" jest popularyzacja sztuki filmowej
  i promowanie twórczości niezależnej.
 4. Do Festiwalu mogą być zakwalifikowane filmy w kategoriach: filmy fabularne, dokumentalne
  i animowane.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania pracy z konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.
 6. Komisja Kwalifikacyjna dokona wyboru filmów, które otrzymają nominacje do pokazów konkursowych. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej będą opublikowane na stronie internetowej organizatora Festiwalu.
 7. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Każdy twórca może zgłosić do 3 filmów, ukończonych po 2016 roku. Twórca musi być pełnoletni.
 8. Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikuje do Festiwalu filmy o czasie trwania do 30 minut, nienadsyłane wcześniej na Festiwal.
 9. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i niepodważalne. Komisja Kwalifikacyjna nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
 10. Filmy oceniane będą przez trzyosobowe Jury.
 11. Dla zwycięskich filmów Jury przyzna nagrodę finansową oraz statuetkę.
 12. Jury może również przyznać wyróżnienia.
 13. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.
 14. Filmy walczą również o nagrodę publiczności.
 15. Warunkiem dopuszczenia filmu do kwalifikacji przez Komisję Kwalifikacyjną jest dołączenie do filmu poprawnie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia Filmu świadczącej o posiadaniu praw autorskich do filmu i akceptacji Regulaminu (podpisany wydruk lub skan zapisany w Pdf. na adres e-mail).
 16. Filmy powinny zostać zrealizowane w języku polskim lub posiadać w tym języku napisy.
 17. Filmy i karty zgłoszeniowe (poprawnie wypełnione i podpisane) należy wysłać drogą elektroniczną jako link, załącznik itp. na adres ckoff@ck.przemysl.pl
 18. Filmy powinny zostać nadsyłane w postaci pliku wysokiej jakości (mp4, avi itp.) lub aktywnego linku do platformy wideo (np. youtube, vimeo). Link musi być aktywny co najmniej do 15 września 2020 r., tj. do ogłoszenia wyników kwalifikacji.
 19. Autor filmu akceptując Regulamin XIV Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF" wyraża zgodę na umieszczenie jego filmu na koncie Organizatora na platformie wideo (np. youtube, vimeo) oraz w mediach społecznościowych i stronie www na czas trwania XIV Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF”.
 20. Autor filmu akceptując Regulamin XIV Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF” zgadza się na udział i projekcję jego filmu/ów w retrospektywach i pokazach pofestiwalowych Festiwalu Kina Niezależnego w Przemyślu „CK OFF”, sygnowanych - Pokaz filmów Festiwalu Kina Niezależnego "CK OFF" w Przemyślu. Pokazy mogą być biletowane.
 21. Termin nadsyłania filmu (ukończonego i gotowego do zaprezentowania) wraz z kartą zgłoszenia i podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych upływa dnia
  14 sierpnia 2020 r. - jest to nieprzekraczalna data wpływu filmu na e-mail Organizatora:

 

ckoff@ck.przemysl.pl
 
w temacie: XIV Festiwal Kina Niezależnego CK OFF

 

POBIERZ  karta zgłoszenia, regulamin, klauzula informacyjna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

ck_off_baner_1_2020.jpeg

źródło: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 14-07-2020 08:33