15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„W poszukiwaniu życiowych drogowskazów – list do wnuka” - zapraszamy osoby w wieku 50+ do udziału w niezwykłym konkursie

W imieniu Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu serdecznie zapraszamy osoby w wieku 50+ z Przemyśla oraz powiatu przemyskiego do udziału w Konkursie Literackim „W poszukiwaniu życiowych drogowskazów – list do wnuka”.

 

list - Kopia ii.jpeg

 

Regulamin konkursu

Cele konkursu

 • Ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów.
 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania doświadczeń, wiedzy poprzez tekst.
 • Przekazanie doświadczeń, ocalenie od zapomnienia ważnych tematów związanych z historią, kulturą i literaturą.
 • Integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta i regionu.

 

 Uczestnicy konkursu

 •  Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego w wieku 50+.

 

 Założenia i przebieg konkursu

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie tekstu w formie listu, skierowanego do bliskiej osoby – wnuka.
 • Adresatem listu może być wnuk prawdziwy lub wymyślony.
 • List nie może zawierać danych osobowych adresata (zaleca się podanie umownego imienia wnuka).
 • Treści zawarte w listach powinny być interpretacją tematu konkursu, mogą odnosić się do historii, kultury, literatury.
 • List może być napisany odręcznie (maksymalnie 4 strony formatu A4) lub w edytorze tekstu (maksymalnie 2 strony A4).
 • Do oceny prac powołana zostanie komisja.
 • Laureaci otrzymają nagrody, wybrane teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Do listu należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą należy pobrać ze strony internetowej biblioteki i wydrukować.
 • Kartę można też pobrać od bibliotekarza przy składaniu pracy i wypełnić ją na miejscu.

 

 Termin konkursu

 • List i kartę zgłoszenia można dostarczyć do biblioteki (Czytelnia Nowości Wydawniczych, budynek A, parter), przesłać pocztą na adres Przemyskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grodzka 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: z dopiskiem w temacie wiadomości „List do wnuka”
 • Konkurs trwa do 31 sierpnia 2020 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej PBP.
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail: .

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 13-07-2020 11:18