3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zgłoś przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny

 

 

Projekt
"Razem zmieniamy Przemyśl"

Fiszka projektowa

Szanowni mieszkańcy Przemyśla,

Poniższa fiszka jest wstępną formą zebrania i selekcji pomysłów na projekty, które ostatecznie zostaną wybrane, opracowane i umieszczone w składanym przez samorząd Przemyśla projekcie Razem zmieniamy Przemyśl.

Oznacza to, iż wypełnienie poniższej karty jest jedynie pierwszym krokiem w procesie zbierania projektów, które znajdą się w ostatecznej wersji przemyskiego projektu. Niemniej jednak rzetelne wypełnienie tego arkusza da szanse na wybranie najciekawszych, najlepiej odpowiadających na zdiagnozowane problemy Przemyśla i najbardziej potrzebnych dla odwrócenia negatywnych problemów Przemyśla – projektów.

Wizja Przemyśla do jakiej, między innymi dzięki realizacji tego projektu będziemy – jako wspólnota mieszkańców - dążyć została sformułowana w sposób następujący: Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną. Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

  • Przemyśl – miasto rozpoznawalne swoim dziedzictwem, kulturą i atrakcyjną ofertą turystyczno-rekreacyjną
  • Przemyśl – miasto dostępne, wykorzystujące różnorodność i wielokulturowość do budowania społeczeństwa dialogu, otwartości oraz integracji społecznej
  • Przemyśl – miasto wykorzystujące premię swojego położenia dla zrównoważonego rozwoju i nowoczesnej przedsiębiorczości
  • Przemyśl – inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców z atrakcyjną ofertą edukacyjną, zróżnicowanym zasobem mieszkaniowym i bogatą ofertą usług społecznych
  • EkoPrzemyśl – miasto dbające o środowisko i wykorzystujące nowoczesne technologie dla zwiększania atrakcyjności i jakości życia

Wszystkie zgłaszane projekty muszą wpisywać się w powyżej zarysowane cele (ich rozwinięcie znalazło się w dolnej części strony).

NA PROPOZYCJE PRZEDSIĘWZIĘĆ CZEKAMY
DO DNIA 5 SIERPNIA 2020 ROKU do godziny 24.00.

(wysłane po upływie tego terminu propozycje przedsięwzięć nie będą brane pod uwagę)

jeśli masz problem z wyświetleniem formularza kliknij ten link

 

PDFSynteza Diagnozy Stanu Miasta (612,98KB)
 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 13-07-2020 07:48
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 17-08-2020 11:56