1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rusza nabór ciągły na listę rezerwową do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozpoczęciu naboru w trybie ciągłym na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Powyższy nabór na listę rezerwową dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły gazowe, kotły na biomasę oraz podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

baner_ekologiczny.jpeg

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • nieruchomość, na której wykonana ma być instalacja położona jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśla,
 • nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na gaz nie posiada dostępu do sieci ciepłowniczej,
 • nieruchomość, na której ma być zainstalowany kocioł na biomasę nie posiada dostępu do sieci ciepłowniczej i sieci gazowej,
 • stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja jest uregulowany - mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
 • dotychczasowy tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
 • właściciele budynku nie mają nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Przemyśl (podatki, opłaty za śmieci),
 • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne, itp.).

Udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła.

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej oraz osoby posiadające jedynie stary kocioł gazowy. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Na obecnym etapie należy złożyć tylko deklarację udziału w projekcie (bez wymaganych załączników). O dostarczenie załączników do deklaracji zostaniecie Państwo poproszeni w przypadku zakwalifikowania do projektu.

Deklaracje w ramach naboru na listę rezerwową można będzie składać (w trybie ciągłym) osobiście od dnia 09.07.2020 r. , w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

 

Urząd Miejski w Przemyślu

Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 32 (I piętro)

 

Przejście z listy rezerwowej na listę podstawową nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

 • złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz ze wszystkimi załącznikami,
 • wskazanie w deklaracji tego samego źródła ciepła (rodzaju instalacji), co uczestnik który zrezygnował z udziału w projekcie,
 • pokrycie kosztów weryfikacji technicznej budynku,
 • uzyskanie pozytywnej opinii z weryfikacji technicznej budynku,
 • pokrycie całości wkładu własnego.

Uwaga!

Informujemy, że złożenie deklaracji na obecnym etapie ma charakter dobrowolny i nie gwarantuje zakwalifikowania do projektu.

Wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu wymiany źródła ciepła i znalezieniu się na liście podstawowej.


Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie.pdf (1,22MB)

PDFZał. nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie.pdf (843,11KB)

PDFZał. nr 2 - Umowa użyczenia.pdf (463,54KB)

PDFZał. nr 3 - Druk polecenie przelewu_wspólnota.pdf (26,89KB)

PDFZał. nr 4 - Druk polecenie przelewu_mieszkaniec.pdf (26,61KB)

PDFZał. nr 5 do regulaminu - Zlecenie.pdf (565,08KB)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-07-2020 15:46
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 29-01-2021 11:12