Wyłożenie opracowywanych MPZP

W tej zakładce publikujemy ogłoszenia dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu sporządzone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Opublikował(a): Jerzy Ochalski Data publikacji: 06-07-2020 11:47 Modyfikował(a): Jerzy Ochalski Data modyfikacji: 30-08-2022 11:17

Na skróty