12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Błękitny San – Szlak Rowerowy i Wodny

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, została zawarta umowa z Biurem Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Błękitny San – Szlak Rowerowy i Wodny”
Zakres prac projektowych:
- ścieżka rowerowa wzdłuż lewego wybrzeża rzeki San od granicy administracyjnej miasta Przemyśla w rejonie ulicy Ostrowskiej do wylotu w rejonie osiedla Kmiecie, dalej wyprowadzenie ruchu rowerowego na Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II i ulicę 22 Stycznia do krytej pływalni, kolejno wzdłuż wybrzeża do wylotu na ulicę Buszkowicką w rejonie planowanej drogi obwodowej,
- ścieżka rowerowa wzdłuż prawego wybrzeża rzeki San od projektowanej drogi obwodowej w rejonie skrzyżowania ulic Szańcowej i Sanowej, wzdłuż ulicy Sanowej, wałem przeciwpowodziowym wzdłuż Wybrzeża Wilsona ze zjazdem w rejonie mostu kolejowego nad San, dalej wzdłuż wybrzeża w kierunku planowanej inwestycji zagospodarowania „oczek wodnych” zlokalizowanych w starorzeczu Sanu z wylotami na ulicę Sanocką oraz połączeniem z parkingiem Przemyskiego Parku Sportowo-Rekreacyjnego,
- przystań wodna w rejonie plaży miejskiej przy Osiedlu Kmiecie, w tym: budynek usługowy (budynek sezonowy letni) dla potrzeb m.in. plaży miejskiej, przystani, rowerzystów z programem użytkowym obejmującym zaplecze socjalne, pomieszczenia pomocnicze, małą gastronomię, wiatę piknikową połączoną z budynkiem przeznaczonym na magazyn sprzętu wodnego, ew. wypożyczalnię sprzętu sportowego, pomieszczenia WOPR, przebieralnię itp.,
- przystań wodna (w miejscu dawnej stanicy) w postaci miejsca - pomostu do cumowania sprzętu wodnego, z możliwością jego zabezpieczenia i przechowania.
 

Termin realizacji zamówienia - 90 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 28 sierpnia 2007r.

Autor: Jerzy Węgrzyn
Wydział Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich
 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-08-2007 09:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09