13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Delegacja Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl z oficjalną wizytą w Twierdzy Kraków [FOTORELACJA]

19 czerwca br. przedstawiciele Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Celem spotkania było omówienie zagadnień dotyczących sposobów zagospodarowania obiektów fortecznych na przykładzie krakowskich fortyfikacji tj.: Fort „Mogiła”, „Grębałów”, „Krzesławice”, "Kleparz", „Kościuszko” oraz „Borek”, a także możliwości dotyczących współpracy w zakresie wspólnej promocji fortecznych zabytków.

 

W zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie znajduje się kilkadziesiąt obiektów fortecznych wchodzących w skład Twierdzy Kraków. Na terenie kilku z nich prowadzone są obecnie prace remontowe lub modernizacyjne. Wizytując wybrane obiekty mogliśmy porównać występujące na obu twierdzach problemy konserwatorskie, techniczne, a także zastosowane rozwiązania. Z dużym zainteresowaniem przyjrzeliśmy się zagadnieniu związanemu z utrzymaniem fortecznych zabytków  a także nadaniu im konkretnych funkcji.  Na pierwszym zwiedzanym obiekcie tj. Forcie "Mogiła", który został poddany pracom remontowym Stowarzyszenie Archeologów Terenowych „Stater” utworzyło składnicę zabytków. Już w niedługim czasie będą w nim przechowywać znaleziska archeologiczne z prowadzonych wykopalisk, na które brakuje już miejsca w miejskich magazynach. Dłuższą historie dzierżawy ma natomiast  Fort „Grębałów”, który od 1988 roku jest pod opieką Ogniska TKKF "Przyjaciel Konika". Prezes Stowarzyszenia Bogumił Peschak oprowadził nas po obiekcie opowiadając długą historie swojej działalności na tym obiekcie, a także o prowadzonych tu pracach restauratorskich. Na działce fortecznej, między turystami swobodnie spacerują różnej maści konie. To dlatego, że działalność stowarzyszenia opiera się na prowadzeniu zajęć jeździeckich dla dzieci i młodzieży. Na miłośników historii czeka natomiast ciekawa ekspozycja w odrestaurowanym tradytorze, a także możliwość podziwiania zrekonstruowanych elementów fortu tj. okiennice, pokrycie stalowe dachów budynku koszar i tradytora. Po kolejnym obiekcie oprowadzał nas Franciszek Dziadoń Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury utworzonego na terenie Fortu  „Krzesławice”.

 

nik-28966898D4A3-B9FF-78E2-CAB4-D8FDF254D3B3.jpeg

 

Fort, po przeprowadzeniu wielu prac remontowych i adaptacyjnych, w atmosferze wielkiego oporu różnych środowisk  został udostępniony na cele kulturalne. W obiekcie przywrócono pierwotny układ wnętrz, zrekonstruowano stolarkę drzwi i okien, podłączono fort do kanalizacji miejskiej.  Pomieszczenia koszarowe służą obecnie jako pracownie muzyczne, plastyczne, taneczne. W korytarzach utworzono ekspozycję dotyczącą historii Twierdzy Kraków. Na terenie Fortu "Krzesławice" znajduje się również Miejsce Pamięci zbrodni hitlerowskich dokonywanych na Polakach w tym miejscu, w latach 1939-41. Zupełnie odmienną funkcję nadano obiektowi fortecznemu  "Kleparz", który został zaadaptowany  na klub muzyczny z dalszymi planami na  centrum kongresowo – hotelowe. Prace remontowo - adaptacyjne na tym obiekcie prowadzone są przez Fundację Polish Heritage, która z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na ten cel.  Zagospodarowanie i adaptacja obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl i Twierdzy Kraków, a także wspólne plany na promocję i aplikowanie w przyszłości na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO były tematem rozmów prowadzonych na  terenie unikatowego fortu cytadelowego "Kościuszko". W spotkaniu, oprócz przedstawicieli ZBK w Krakowie  wzięli udział także Bogusław Kośmider Zastępca Prezydenta ds. Obsługi Mieszkańców, a także przedstawiciele Gminy Klucze, która zakończyła I etap inwestycji związanej z utworzeniem  parku kulturowego „Pole bitwy pod Krzywopłotami” w Bydlinie. Prezentacja prac przeprowadzonych przez Gminę Klucze,  w zakresie zrekonstruowania stanowisk strzeleckich i  okopów była dla nas niezwykle inspirująca.  W planach ZGFTP jest bowiem utworzenie na południowym odcinku Twierdzy Przemyśl, w pobliżu Fortu VII Prałkowce jednego z największych w Europie skansenu pola bitwy, które polegałoby właśnie na odtworzeniu okopów, ziemianek a także stanowisk artyleryjskich. Na zakończenie naszej wizyty w Twierdzy Kraków zostaliśmy zaproszeni na teren Fortu "Borek", gdzie obecnie prowadzona jest jedna z największych inwestycji fortecznych  polegająca na adaptacji fortu na cele kulturalne. Oprócz rozległych prac konserwatorskich na Forcie „Borek” zrekonstruowano stolarkę okienną, drzwiową, przeprowadzono gruntowny remont kaponiery, odtworzono formy zimne, a także wykonano zadaszenie nad przyszłą salą koncertowo-konferencyjną ze szklanymi ścianami.

 

 

 

 

Wizyta Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w Twierdzy Kraków uświadomiła nam potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy na wielu płaszczyznach, zwłaszcza w zakresie promocji i wymiany doświadczeń. Wywodzące się z dawnej Monarchii Austro – Węgierskiej twierdze, przy współpracy środowisk naukowych i organizacji samorządowych wychodzą z cienia stając się jednym z ważniejszych produktów turystycznych  obu regionów. Twierdza Kraków to jeden z największych i najrzadszych w Europie kompleksów tego rodzaju z dobrze zachowanymi fortyfikacjami, w znacznie przekształconym krajobrazie. Twierdza Przemyśl, ze zrujnowanymi po trzech oblężeniach i powojennych rozbiórkach obiektach wpisana jest w piękny, zachowany krajobraz wielkiego pola bitwy.  Walory obu tych twierdz, nad Wisłą i Sanem powinny się uzupełniać w jednym wspólnym produkcie turystycznym.

 

Serdeczne podziękowania za możliwość zwiedzenia wybranych obiektów Twierdzy Kraków składamy Pani Katarzynie Zapał Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Panu Marcinowi Paradyżowi Zastępcy Dyrektora Budynków Komunalnych w Krakowie, a także dr inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

Za: Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 23-06-2020 09:36
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 23-06-2020 09:39