Zasady składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że osoby, które uczestniczą w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i zgłosiły
w systemie kandydaturę, obowiązane są w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 złożyć wniosek do wybranej szkoły pierwszego wyboru.

 Istnieją następujące możliwości złożenia wniosku.

  1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.
  2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedura składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”, na stronie : https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

Uwaga :

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rodzice, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego i z ważnych przyczyn nie mogą złożyć wniosku bezpośrednio w szkole w formie papierowej (do specjalnie przygotowanej w szkole skrzynki), zgodnie z § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z póżn.zm.), mogą przesłać podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły e-mailem w formie skanu/zdjęcia. W takim przypadku niezbędne jest jednak skontaktowanie się ze szkołą telefonicznie i potwierdzenie przez szkołę przyjęcia  wniosku. Tak przedłożony wniosek będzie później musiał zostać złożony do szkoły w formie papierowej wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i wynikami egzaminu ośmioklasisty. Poniżej podane zostały adresy e-mail i numery telefonów poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

 

Nazwa szkoły

e-mail

tel.

I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

liceum@slowak.edu.pl

166769570

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

sekr2lo@poczta.onet.pl

166799675

III Liceum Ogólnokształcące

zso2@um.przemysl.pl

166785347

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu

zseio@um.przemysl.pl

166783001

Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

sekretariat@zsu-hig.edu.pl

166788486

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

ckziu1@um.przemysl.pl

166785174

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

ckziu2@um.przemysl.pl

166783302

Salezjańskie Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

zssalez@gmail.com

166703265

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-06-2020 09:48 Modyfikował(a): Grzegorz Masłyk Data modyfikacji: 18-02-2022 13:01

Na skróty