5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla - zapraszamy do składania wniosków

Już od czterech lat najzdolniejsi uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w  nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

                                                                                                             

 

Za chwilę zakończenie roku szkolnego. Młodzież otrzyma swoje cenzurki i rozpocznie dwumiesięczną labę. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu rozpocznie zaś przyjmowanie wniosków od wszystkich, którzy chcieliby zostać laureatami tegorocznej edycji Stypendium Prezydenta Miasta. Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie kryteriów, które przedstawiamy poniżej.  

 

 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Miasta Przemyśla, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

  • 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych
  • 5,4 – w przypadku szkół ponadpodstawowych,

 

2) jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r., nr 13, poz. 125 z późń. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

3) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

 

4) jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego.

 

Wniosek wraz z załącznikami (tzn. z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa szkolnego oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów),  należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza do 30 czerwca br. Następnie wnioski, które spełniają kryteria ww. uchwał należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dnia 10 lipca br.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

 

DO POBRANIA:

DOCwniosek.doc

PDFakt-1.pdf

PDFuchwala_71.2018_stypendia_2018.pdf

PDFuchwala-nr-113_regulaminy.pdf

stypendium.jpeg

tekst: Agata Czereba

obraz: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-06-2020 14:17
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 18-06-2020 14:40