6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Branża turystyczna o potencjale Przemyśla – raport z badań

Belka Programu Rozwój Lokalny

Trwają prace Zespołu Miejskiego, nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Jednym z elementów tych działań jest przygotowanie diagnozy różnych obszarów miasta. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań branży turystycznej i okołoturystycznej. W ankiecie online udział wzięło 55 podmiotów ponadto odbył się wywiad bezpośredni z 10 wybranymi przedstawicielami branży turystycznej. W załączeniu do niniejszej informacji publikujemy zbiorczy raport na temat tego, jak potencjał turystyczny miasta oceniają podmioty działające w tej gałęzi gospodarki.

Wśród respondentów biorących udział w badaniu dominującą grupę stanowili reprezentanci podmiotów funkcjonujących na rynku przez ponad 20 lat (54,9%), w dalszej kolejności tych obecnych w mieście w przedziale od 11 do 20 lat. Organizacje działające krócej niż jeden rok stanowiły tylko 2% badanej grupy.


PDFPobierz Raport z badania branży turystycznej w Mieście Przemyślu. Zawiera również opracowanie pytań otwartych. Plik dostępny w formacie *.PDF


Jednocześnie zachęcamy do pozostawienia swojej sugestii, opinii oraz propozycji na temat kluczowych Państwa zdaniem zapisów poruszonych w niniejszym raporcie.

Raport_z_badania_branzy_turystycznej_w_Przemyslu_Cover.jpeg

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 16-06-2020 13:38
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 16-06-2020 13:45