14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przypominamy nasze rachunki bankowe

Przypominamy, że Urząd Miejski w Przemyślu posiada kilka rachunków bankowych, na które należy kierować podatki i opłaty, w zależności od sprawy, której dotyczą. najczęstsze błędy we wpłatach dotyczą opłaty skarbowej.

Dochody gminy z tego tytułu należy kierować na rachunek:

89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

Getin Noble bank S.A

Wpłacane na to konto opłaty dotyczą także:
• użytkowania wieczystego gruntu gminy,
• trwałego zarządu gminy,
• opłaty skarbowej,
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej;
• usług geodezyjnych i kartograficznych
• dzierżawy gruntów i lokali gminy,
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
• nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• opłat komunikacyjnych,
• kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
• grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
• za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
• za usunięcie drzew i krzewów,
• opłaty za wydanie karty wędkarskiej,
• dotacje celowe dla gminy i powiatu na zadania bieżące wynikające z porozumień (umów),
• opłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Wszystkie rachunki bankowe znajdą Państwo na stronie:

Rachunki Bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 09-06-2020 16:12
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 09-06-2020 16:13