14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zespół Miejski pracuje nad przygotowaniem wniosku do Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny

Za nami kolejne spotkania zespołu miejskiego oraz podzespołów pracujących w różnych obszarach tematycznych, nad przygotowaniem aplikacji do Programu Rozwój Lokalny. Prace zespołu pod kierownictwem Prezydenta Miasta koordynują przedstawiciele tut. Urzędu, a w jego skład wchodzą mieszkańcy miasta, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni wyższej, kościołów różnych obrządków, przedsiębiorcy, reprezentanci spółek komunalnych, pracownicy jednostek miejskich oraz Urzędu Miejskiego. Skład Zespołu Miejskiego, jest stale rozszerzany o nowe osoby z uwagi na bardzo szeroką tematykę opracowań niezbędnych do właściwego przygotowania wniosku w ramach ww. Programu. Szereg działań, które znajdą się w nim będzie popartych badaniami, sondażami i co najważniejsze konsultacjami z różnymi interesariuszami. Podczas spotkań, które w ostatnich miesiącach odbywają się zdalnie Zespół pracuje nad między innymi nad: przygotowaniem diagnozy, wskazaniem kluczowych produktów miejskich, a także nad katalogiem funkcji miasta. Podjęcie konkretnych wyzwań w ramach Programu Rozwój Lokalny – zgodnie z jego założeniami – ma pomóc we wdrożeniu zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców. Równolegle trwają działania związane z opracowaniem dwóch kluczowych elementów tego programu: Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego. W tych działaniach przemyślan wspierają doradcy Związku Miast Polskich.

Przypominamy, że trwają badania skierowane między innymi do przemyskich przedsiębiorców, mieszkańców miasta oraz branży turystycznej. Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył wziąć w nich udziału zachęcamy do tego, ponieważ niebawem ankiety zostaną zamknięte. Zebrane w ten sposób głosy i sugestie będą dla nas cennym drogowskazem przy opracowywaniu wspomnianej diagnozy.


 

Kliknij, aby przejść do ankiety. Kliknij, aby przejść do ankiety. Kliknij, aby przejść do ankiety.

Programu Rozwój Lokalny finansowany jest w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Miasto Przemyśl jest wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Pliki do pobrania:


PDFZarządzenie Prezydenta Miasta określające skład Zespołu Miejskiego
 

Opublikował: Rafał Porada | Data publikacji: 08-06-2020 08:26
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 08-06-2020 08:32