7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od  dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.).

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

Beneficjentami programu są:

  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  • osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Pfron-logo.jpeg

 

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Informujemy, iż podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu w terminie do dnia 20 czerwca 2020 r.

 

Wnioski należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej

 

DOCWniosek o przyznanie środków PFRON.doc
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 02-06-2020 09:17
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 02-06-2020 10:04