8.9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Mienia Komunalnego

Wydział Mienia Komunalnego
Rynek 20

37 - 700 Przemyśl
 

  telefon wewn. nr. pokoju  

Wydział Mienia Komunalnego

16-6751211 641 6 Naczelnik - Lucyna Pluta
  16-6752121 640 7 Z-ca Naczelnika - Anna Iwańczyk
  16-6751210 630 4 Katarzyna  Kalinowska
  16-6752134 644 16 Beata Ptaszkowska
  16-6752129 634 13 Małgorzata Karpińska, Krystyna Napora
  16-6752130 651 13 Marta Kopacka-Pilch,Justyna  Droń,
  16-6752130 651 13 Mariusz Huczyk
  16-6752133 652 14 Magdalena Fedoryszak | Karolina Buczek
  16-6752132 645 14 | Małgorzata Felczyńska, 
  16-6752133 652 14  
  16-6752122 631 5 Agata Hayder
  16-6752127 635 12 Ewa Rojek, Adam Kasprzyk
  16-6752127 635 12 Agnieszka Solka, Agnieszka Hałabura
  16-6752122 631 5 Anna Furmańska, Monika Pawlak

 

 

Karty usług:

Dzierżawa Nieruchomości

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl w prawo własności

 

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy na rzecz jej użytkownika wieczystego

 

Sprzedaż udziału gminy we współwłasności nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli w drodze bezprzetargowej

 

Udostępnianie nieruchomości Gminy Miejskiej Przemyśl pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej

 

Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą przed zbyciem nieruchomości