-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GEODETA MIASTA

Rynek 20
37 - 700 Przemyśl
 

  telefon wewn. nr. pokoju  

NACZELNIK

16-6751211 641 6 Lucyna Pluta
  16-6752121 640 7 Adam Kasprzyk
  16-6751210 630 4 Katarzyna  Kalinowska
  16-6752134 644 16 Beata Ptaszkowska, Urszula Tokarz
  16-6752129 634 14 Bernadetta Stecyk
  16-6752077 383 13 Małgorzata Karpińska-Płachta
  16-6752130 651 13

Justyna  Droń, Marta Kopacka-Pilch

  16-6752133 652 12 Małgorzata Wajda
  16-6752132 645 14 Agnieszka Januszczak, Małgorzata Anwailer
  16-6752122 631 5 Agata Hayder
  16-6752127 635 12 Agnieszka Solka, Ewa Rojek
  16-6752122 631 5 Anna Furmańska, Monika Pawlak
GEODETA MIASTA 16-6752136 632 19 Maciej Iwaszkiewicz
  16-6752135 633 18 Danuta Wiącek
  16-6752126 636 11 Zbigniew Mordasiewicz
  16-6752125 649 10 Wiktor Ruszel
  16-6752124 637 10 Izabela Kasprzyk
  16-6752137 643 2 Paulina Lach
  16-6750106 106 1 Agnieszka Widaj
  16-6751284 638 8 Jolanta Demska,
  16-6752123 639 9 Bożena Rząsa, Dorota Grabiec

Grodzki Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Waygarta 1

16-6752141 233 7

Kierownik - Remigiusz Kopek

16-6752143 234 4 Krystyna Bobek
  16-6788277 235 1 Agata Urban, Anna Pękalska
  16-6752142 237 4 Wiesław Panyło
fax     16-6752140 231 6  
Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
16-6750501 502 8 Gł. specjalista - Ewelina Haczela
  16-6750501 501 8 Barbara Karaś

 

 

Karty usług:


Wydanie wypisu/wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków


Wydanie zaświadczenia z operatu ewidencji gruntów i budynków


Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości


Podział nieruchomości


Rozgraniczenie nieruchomości


Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (decyzja)


Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GEODETA MIASTA


Przyjmowanie zbiorów danych i innych materiałów do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przetargowym


Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym


Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa


Zwrot wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia


Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi


Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Geoportal Miasta Przemyśla - Wnioski o założenie konta w trybie chronionym 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-08-2007 12:57
Modyfikował: Maciej Iwaszkiewicz | Data modyfikacji: 18-11-2022 14:09