18.1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

  telefon wewn. pokój  
Wydział Gospodarki Komunalnej 16-6752039 566 315 Naczelnik - Mariusz Hatalski

ul. Wodna 11

16-6782556 565 315 Ewa Gołębiowska
  16- 6752068 564 315 Katarzyna Jach |
  16-6752076 513 218 Dawid Galeta, Krzysztof Sycz, Karol Wilk
  16-6752157 578 220 Beata Chudzio
  16-6752069 568 220 Małgorzata Miazga
  16-6782197 563 325 Zofia Wojdylak-Sputowska
  16-6752064 567 325 Mieczysław Paczkowski, Ewa Wasyliszyn
  16-6752060 525 317 Małgorzata Dedio
  16-6752065 561 317 Ryszarda Pacławska
  16-6783012 317 317 Magdalena Janion
  16-6752029 426 314 Jolanta Halat

 

Pozwolenie na sprowadzanie zwłok/szczatków w celu ich pochowania


DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzeniedzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymizwierzetami.doc


DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzeniegrzebowiska zwlok zwierzecych i ich czesci.doc


DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenieschroniska dla zwierzat.doc


DOCXZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcyc.docx


Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla


Udzielenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl