13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Imię i Nazwisko telefon nr wew. nr pokoju
       

Karol Wilk

Naczelnik Wydziału

16-6752039 566 315
       
Katarzyna Jach 16-6782556 565 315
Magdalena Janion 16-6783012 317 317
Ryszarda Pacławska 16-6752065 561 317
Małgorzata Dedio 16-6752060 525 317
Mariusz Hatalski 16-6752076 513 218
Dawid Geleta, Magdalena Wasyłeczko 16-6752076 513 218
Małgorzata Szyb, Krzysztof Sycz 16-6752157 578 220
Beata Chudzio 16-6752069 568 220
Jolanta Halat 16-6752029 426 314
Katarzyna Bauer - Maj 16-6752058 540 313
Agnieszka Hrycko, Elżbieta Cielecka 16-6782197 563 314
Agata Kasyan 16-6752056 533 313
Mieczysław Paczkowski, Ewa Wasyliszyn 16-6752064 567 325

 

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.


Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla


Udzielenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Opublikował:  | Data publikacji: 13-08-2007 12:54
Modyfikował: Robert Sielski | Data modyfikacji: 02-10-2020 10:53