-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kolejne laptopy do zdalnej nauki dla przemyskich uczniów

Kolejnych 61 uczniów z Przemyśla otrzyma nowe laptopy w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Nadsańskie miasto otrzymało na ten cel 125 tysięcy złotych.

 

15 maja br. Gmina Miejska Przemyśl złożyło kolejny wniosek o sfinansowanie zakupu laptopów oraz dostępu do internetu dla uczniów z terenu miasta, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. W ramach kolejnej edycji projektu Zdalna Szkoła, miasto mogło uzyskać dofinansowanie w kwocie 125 tysięcy złotych i o taką też kwotę wnioskowało. W efekcie zakupiliśmy 61 laptopów, które trafią do dzieci jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Druga edycja programu kierowana jest głownie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

 

W pierwszej edycji rządowego programu #zdalnaszkoła do uczniów i nauczycieli z Przemyśla trafiły 34 laptopy. Początkiem kwietnia br. dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ośrodków specjalnych odebrali zakupiony przez miasto sprzęt.  Dziś przekazywane są im kolejne komputery. Laptopy po zakończeniu pandemii będą wykorzystywane przez szkoły.

 

laptop.jpeg

 

Program #zdalnaszkoła+

 

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

szkoła cppc logo.png

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tysięcy rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. (źródło: www.cppc.gov.pl).

 

zs2_box1_800szer_v01.png

tekst: Agata Czereba

zdjęcie: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-05-2020 11:17
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-05-2020 11:47