16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

6% dzieci zgłosiło się do miejskich szkół podstawowych

Od 25 maja rodzice dzieci z klas od I do III mają możliwość posłania swoich dzieci do miejskich szkół podstawowych. Początkowo taką wolę zadeklarowało ok. 141 rodziców, jednak ostatecznie w szkołach pojawiło się 87 uczniów, co stanowi 6 % wszystkich dzieci z klas od I do III.

 

Przemyskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów.  Spełnione zostały wymogi określone w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Szkoły zostały zabezpieczone w środki ochrony i środki dezynfekujące.

Urząd  na bieżąco monitoruje sytuację w miejskich jednostkach oświatowych.

 

szkoła.jpeg

zdjęcie: pixabay.com

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 27-05-2020 12:22
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-05-2020 13:11