Od 25 maja Urząd Miejski działa przy zmniejszonych ograniczeniach

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16  maja br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dopuszczona została możliwość bezpośredniej obsługi interesantów w urzędach administracji publicznej, a więc także w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Będzie to możliwe od 25 maja (poniedziałek) przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i zasad określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W celu usprawnienia obsługi zalecamy więc wcześniejszy kontakt telefoniczny z właściwym wydziałem (spis telefonów znajdą Państwo tutaj). Pierwszy kontakt z mieszkańcem chcącym załatwić sprawę w naszym Urzędzie będzie się odbywał poprzez właściwego pracownika w specjalnie wyznaczonych miejscach znajdujących się na parterach budynków: Rynek 1, Rynek 20, ul. Wodna 11, ul. Ratuszowa 1 i ul. Waygarta 1. Jednocześnie obowiązuje zakaz swobodnego wstępu interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Przypominamy wszystkim osobom odwiedzającym nasz Urząd, że nadal obowiązuje podczas wizyty obowiązek zakrywania ust i nosa przez interesantów i korzystania z innych środków ochrony indywidualnej tj. środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściach do budynków. Petenci korzystający z bezpośredniej obsługi zobowiązani są także do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry.

Wszystkie dokumenty kierowane do Urzędu Miejskiego można składać:

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w budynku Rynek 1,
  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,

Dokonywanie płatności może być realizowane:

  • poprzez bankowość elektroniczną,
  • w kasie Urzędu Miejskiego w budynku przy ul. Wodnej 11,
  • Punkcie Obsługi Klienta Getin Noble Bank S.A. przy ul. 3-Maja 14.

tekst: Witold Wołczyk

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 22-05-2020 16:16 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 25-05-2020 11:52

Na skróty