13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Baza źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych

Związek Miast Polskich udostępnił, przygotowaną przez ekspertów, bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Wszystkie rozdrobnione informacje zebrane są w jednym miejscu. Jest to użyteczne zestawienie, ujmujące w jednym miejscu, w formie pliku Excel, informacje o konkursach i naborach wniosków, dostępnych funduszach z wielu różnych źródeł na wiele różnych dziedzin.

Wśród możliwości wymieniane są nie tylko takie, których beneficjentem może być tylko jednostka samorządu. Do zestawienia włączone zostały również konkursy czy nabory projektów, których realizatorem mogą być przedsiębiorcy i organizacje społeczne.

display_logo-zmp-2.jpeg

Poszczególne źródła są znane - jedne bardziej, inne mniej, ale informacja na ich temat jest rozproszona. Atutem zestawienia jest zebranie tych wszystkich rozdrobnionych informacji w jednym miejscu, w prostej, czytelniej formie.

W lewej skrajnej kolumnie wymienione zostały hasłowo dziedziny, odpowiadające w większości sektorom usług publicznych oraz ich elementom.

Z kolei w pierwszych górnych wierszach wymienione zostały nazwy kolejnych źródeł pozyskiwania funduszy. Składają się na nie:

  • poszczególne regionalne programy operacyjne,
  • poszczególne krajowe programy operacyjne,
  • programy unijne dostępne bezpośrednio w Brukseli,
  • poszczególne programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • fundusze poszczególnych resortów oraz agencji centralnych,
  • źródła prywatne.

Zestawienie będzie przez biuro ZMP aktualizowane co miesiąc. Matryca, którą Państwu przedstawiamy dzisiaj, została zaktualizowane na dzień 8 maja. Od kolejnej aktualizacji informacje o naborach wniosków w regionalnych programach operacyjnych i krajowych programach operacyjnych przedstawione będą w inny sposób. Ich bieżącą aktualizację (na dany miesiąc) zapewnia obecnie centralny system informatyczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Agreguje on dane ze wszystkich stron internetowych poszczególnych programów. Poza tym, w kolejnej aktualizacji zestawienie wzbogacone zostaną o programy Polskiego Funduszu Rozwoju kierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Jako swoisty dodatek extra (osobny plik) Związek Miast Polskich przygotował zestawienie różnego rodzaju źródeł finansowania małych projektów w sektorze edukacji.

Źródła finansowania projektów 2020

Źródła finansowania projektów - Edukacja

źródło: Związek Miast Polskich

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 20-05-2020 08:47