22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Nr telefonu

Nr pokoju

Stanowisko

16 6752021

120

Janusz Łukasiewicz

Naczelnik Wydziału

16-6782267

Fax 16-6786186

118

Iwona Linda - Król

budżet, sprawozdawczość i sprawy organizacyjne

16-6752002

16-6782183

 

116

Michał Tarnawski, Katarzyna Olejarka,

Bartosz Fenyk, Edyta Florczak, 

Rejestracja pojazdów

Zgłoszenie nabycia pojazdu

Wyrejestrowanie - Demontaż

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów

Wymiana dowodu rejestracyjnego

(ze względu na brak miejsca na wpisy aktualnego badania technicznego)

16-6789126 117

 Sabina Broda

Prowadzenie postepowań z tytułu naruszenia obowiązku

rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty

o nabyciu lub zbyciu pojazdu

 

16-6752003 115

Marzena Głużycka, Bogdan Wojcieszko

Wydawanie dowodów rejestracyjnych stałych
oraz zatrzymanych przez Policję

Adnotacje  GAZ,  HAK,  VAT/PIT/CIT,  TAXI,  L,  EURO

Zgłoszenie zbycia pojazdu

16-6752003 115

Iwona Rokicka

Ewidencja tablic i druków komunikacyjnych

16-6752012

16-6752011

  123

  124

Bożena Dobiszewska

Joanna Nowakowska, Dorota Szydłowska

 

Zakładanie profilu kierowcy w tym kierowcy zawodowego, karty kwalifikacji  kierowcy

Wydawanie praw jazdy

Zatrzymanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców

16-6752067

16-6752066

207

Elżbieta Duplaga, Małgorzata Felczyńska

Katarzyna Migdal

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

16-6752112

114

Monika Porada Bugaj, Jacek Paniw

Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń PTZ w ramach drogowego przewozu osób

Planowanie i organizowanie Publicznego Transportu Zbiorowego

Infrastruktura komunikacyjna

16-6752019 114

Agnieszka Barszczak

Wydawanie licencji na transport osób i rzeczy

Wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-08-2007 11:23
Modyfikował: Robert Sielski | Data modyfikacji: 02-02-2023 08:56