13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wirtualna "Morawa"

12 marca br. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze we wszystkich placówkach oświatowych, 20 marca Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że od 25 marca nauczyciele będą mieli obowiązek realizować podstawę programową za pomocą zdalnego nauczania. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

II LO logo.jpeg

 

Informacja o decyzji MEN-u ukazała się w piątek (20 marca) a nauczyciele II LO im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu otrzymali w sobotę pilną informację od dyrektora Mariusza Zamirskiego, że w poniedziałek od rana organizowane są szkolenia, jak prowadzić zajęcia on - line. Dyrekcja była już po konsultacjach z informatykami, z którymi zostały omówione wszystkie możliwe formy nauczania na odległość. W poniedziałek informatycy przeprowadzili serię szkoleń z obsługi platformy "zoom", która pozwala na prowadzenie zajęć w formie videokonferencji. Uczniowie, jeśli z różnych przyczyn nie mogą korzystać z komputera, zawsze mogą się połączyć dzięki aplikacji w telefonie. Oprócz tego, można też wykorzystywać inne platformy komunikacji, np. "epodręczniki", "Khan academy". Nauczyciele języków obcych od dawna prowadzili blogi wspomagające nauczanie, więc też mogli je wykorzystać; powstały padlety z ćwiczeniami interaktywnymi do pracy nad leksyką, gramatyką i wszystkimi sprawnościami. Wielu też podczas zawieszenia zajęć komunikowało się z uczniami poprzez różne komunikatory, typu Messenger czy Whatsapp oraz oczywiście poprzez dziennik elektroniczny Librus. Szczególnie istotny był stały kontakt z tegorocznymi maturzystami.

 

 

Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni. Jeśli ktoś zgłaszał problemy w obsłudze platformy, szkoleniowcy służyli indywidualną pomocą, gdy były to przeszkody sprzętowe, dyrekcja od razu podejmowała kroki, by temu zapobiec. Także uczniowie i ich rodzice mieli czas, by ewentualne problemy techniczne zgłosić do 24 marca do godziny 14.00.

Kolejny dzień (wtorek) został przeznaczony na testowanie obsługi platform, bo przecież dla większości nauczycieli to nowość i w środę (25 marca) szkoła ruszyła z realizacją obowiązującego planu lekcji. Jedyna różnica polegała na zmianie czasu trwania zajęć. Ze względów praktycznych i psychologicznych (czas spędzany przed komputerem) lekcje on - line zostały skrócone do 30 minut, a wydłużone przerwy.

 

 

W II LO co rusz organizowane są kolejne szkolenia dla nauczycieli, choćby z zakresu metod i form prowadzenia lekcji na odległość i sposobów tworzenia formularzy, testów czy innych sprawdzianów wiedzy w trybie on - line. Nauczyciele założyli nowe, służbowe konta na G Suite, które pozwalają na szersze wykorzystanie form i metod kształcenia na odległość. Aktualnie przygotowywane jest szkolenie obsługi aplikacji Google Classroom.

 

 

 

Szkoła przygotowała również ankietę skierowaną do rodziców, by zapoznać się z ich opinią i uwagami dotyczącymi zdalnego nauczania. Wzięło w niej udział 213 ankietowanych. Chwalono w niej szersze wykorzystanie i zróżnicowanie metod nauczania, jako problem zgłaszano organizację miejsca do nauki czy ogólne przemęczenie dzieci. Ankieta uwzględniała też indywidualne, opisowe uwagi rodziców na temat nauczania. Rodzice przede wszystkim wykazali zadowolenie, że szkoła tak szybko zorganizowała się i nie pozwoliła na zastój w procesie nauczania, że "videolekcje" są dobrym i skutecznym rozwiązaniem technicznym, choć oczywiście pojawiają się pojedyncze przypadki problemów z Internetem.

 

 

 

 

Oprócz  tradycyjnych lekcji w II LO odbywają się też dodatkowe zajęcia, np. logopedyczne. Dzięki inicjatywie nauczyciela Rafała Paśko uczniowie kółka teatralnego mają zorganizowane warsztaty on - line z aktorami Teatru Maska w Rzeszowie. Mimo pandemii odbył się też konkurs literacki "Są gdzieś okna, które płoną cały czas" przygotowany przez nauczycielkę Monikę Maciewicz i absolwenta szkoły Krzysztofa Gudzelaka. Gala finałowa konkursu też odbędzie się on - line z wykorzystaniem You Tube na kanale zpr.tv

 

II LO.jpeg

 

Nawet Dzień Otwarty Szkoły został zamieniony na Wirtualne Dni Otwarte trwające od 4 do 31 maja, w których uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci prezentują II LO w Przemyślu. Filmy rekrutujące umieszczane są systematycznie na stronie szkoły oraz portalach społecznościowych.

Trzeba mieć świadomość, że takie działania kosztują nauczycieli sporo dodatkowej pracy, by zdobyć nowe umiejętności, wdrożyć je i sprawnie korzystać z nowoczesnych technologii. II LO pokazało, że zdalne nauczanie to nie tylko przesłanie informacji poprzez dziennik elektroniczny, który rozdział należy przeczytać i które ćwiczenia wykonać. Można też inaczej, sprawnie, nowocześnie, jak na XXI wiek przystało.

 

 

II LO.jpeg

tekst: Monika Maciewicz

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 18-05-2020 08:07
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 18-05-2020 08:12