6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozpoczęliśmy koszenie traw w mieście

Wiosna wkroczyła do naszego miasta już jakiś czas temu, co widać za oknem i przechodząc przemyskimi ulicami oraz skwerami. Jak już pewnie część mieszkańców zauważyła w związku z tym rozpoczęło się pierwsze koszenie terenów zielonych, które znajdują się w tak zwanym pasie drogowym, a więc poboczy dróg porośniętych trawą, zieleńców, skarp, rowów i wysepek. W pierwszym etapie, który rozpoczął się 7 maja pracownicy Zakładu Usług Komunalnych koszą tereny przy głównych ulicach miasta, znajdujące się m.in. przy Rynku, Placu Niepodległości, Placu Orląt Przemyskich, Rybim Placu, 3-go Maja, Ratuszowej, Wybrzeżach Jana Pawła II i Marszałka Piłsudskiego. Pełny zakres tych prac prezentujemy w załączonym wykazie. Jest to pierwsze z przewidzianych pięciu koszeń trawy na terenie miasta.

koszenie.jpeg

W związku z trudną sytuacją hydrologiczną i opowiadając na apel rządu RP oraz Prezydenta RP w sprawie suszy, koszona trawa będzie miała nieco większą długość. Trawa to jeden z największych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Utrzymuje także wilgoć i zapobiega erozji ziemi – czyli mówiąc wprost, przeciwdziała jej przesuszaniu się. Sytuacja hydrologiczna w Przemyślu jest stale monitorowana, a nasz samorząd jest w stałym kontakcie z Wodami Polskimi i PWiK. 

Prezydent Miasta zapowiada systematyczne prowadzenie koszenia, tak aby utrzymać stałą estetykę terenów zielonych. Jednocześnie prowadzi rozmowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w sprawie koszenia nabrzeży Sanu, które to tereny podlegają tej instytucji. Dyrektor Wód Polskich w Przemyślu zapewniła o rozpoczęciu tych prac w najbliższym czasie.

XLSXZakres koszenia I etap.xlsx

kolejne etapy koszenia obejmą tereny:

XLSXZakres koszenia II etap.xlsx

XLSXZakres koszenia III etap.xlsx

XLSXZakres koszenia IV etap.xlsx

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcie: Agata Czereba

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-05-2020 14:31
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 11-05-2020 14:52