Komunikat ws. aktualnej sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu

Uprzejmie informujemy, iż pan Leszek Radoń złożył rezygnację z funkcji prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu - ze skutkiem na 12 maja 2020 roku. Jako powód swojej decyzji wskazał względy osobiste. Rezygnację z pełnionej funkcji złożyła też prokurent spółki.

 

W związku z powyższym od środy, 13 maja br. do czasu powołania nowego prezesa, obowiązki szefa MZK w Przemyślu obejmie Dariusz Łapa. Przez ten okres Sekretarz Miasta przebywać będzie na urlopie.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu jest spółką, która od dawna boryka się z wieloma problemami. Dotyczą one różnych aspektów - od funkcjonowania zakładu po rozmaite, niezależne od jednostki czynniki zewnętrze. Trudną sytuację zakładu pogłębiają skutki ogłoszonego w marcu br. stanu pandemii z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Obecnie spółka jest w przededniu wchodzenia w ostatni etap procedowania kredytu, mającego na celu poprawę sytuacji w firmie. O wszelkich zmianach będziemy na bieżąco informować Państwa na naszej stronie internetowej.

 

MZK fot. Agata Czereba (1).jpeg

fot_A_Czereba

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-05-2020 10:59 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-05-2020 11:19

Na skróty