18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Ja i świat, w którym żyję” - Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie

CK Przemyśl - logo.jpeg

W imieniu Centrum Kulturalnego w Przemyślu serdecznie zapraszamy najmłodszych oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Ja i świat, w którym żyję”.

 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

 

ja_i_swiat_plakat_zapowiadajacy_2020.jpeg

 

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATOR:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

www.ck.przemysl.pl

 

CELE KONKURSU:

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,

- motywowanie do samodzielnej  i kreatywnej pracy w domu

- promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www

 

 

UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

 

Temat: „Ja i świat w, którym żyję” – MOJE PODKARPACIE

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • Technika prac plastycznych dowolna

(malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).

 

 • Każdy z uczestników maksymalnie może zgłosić 1 pracę.

 

 • PRZESŁAĆ: do 8 czerwca 2020 pocztą elektroniczną na adres organizatora: a.nowak@ck.przemysl.pl

 

- zdjęcie pracy

powinien mieć format: jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., powinien być opisany - imieniem i nazwiskiem autora pracy.

- formularz zgłoszenia /metryczka/

- podpisane przez  rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.

/Metryczka i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu./

 • W przypadku stwierdzenia braków lub niezbędnych danych, oświadczeń praca konkursowa nie będzie podlegała ocenie.

 

 • Prace konkursowe stają się własnością organizatora.

 

 • Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie oryginalność, staranność wykonanej pracy, kreatywność oraz widzenie tematu.

 

 • Z pośród nadesłanych prac jury wybierze najciekawsze, które zostaną umieszczone w wirtualnej galerii na wystawie pokonkursowej na stronie internetowej CK oraz nagrodzone dyplomem i upominkiem.

 

 • Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora do 25 czerwca br.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.

 

Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.

 

DO POBRANIA:

DOCXja_i_swiat_regulamin_2020.docx

 

ja_i_swiat_plakat_zapowiadajacy_2020.jpeg

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 06-05-2020 13:26
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 06-05-2020 13:27