18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca okresu zasiłkowego od 1 maja 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wydawanie wniosków odbywa się w oznaczonym miejscu w siedzibie MOPS przy ulicy Dworskiego 98.

 

MOPS gł..jpeg

 

Informujemy, że począwszy od środy, 6 maja 2020 r. wszelkie wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w formie pisemnej, do skrzynki znajdującej się przy siedzibie MOPS (ul. Leszczyńskiego 3). Wzór wniosku wraz z oświadczeniem należy pobrać z poniższych adresów:

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy ►

http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-o-udzielenie-pomocy-spo%C5%82ecznej.docx

 

Oświadczenie o sposobie wypłaty ►

http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/04/O%C5%9Bwiadczenie-dotycz%C4%85ce-sposobu-p%C5%82atno%C5%9Bci.docx

 

Oświadczenie o sytuacji materialno – bytowej ►

http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/03/O%C5%9Bwiadczenie-o-sytuacji-materialno-bytowej.pdf

 

Oświadczenie o stanie majątkowym ►

http://wcag.mops.przemysl.pl/wp-content/uploads/2020/04/O%C5%9Bwiadczenie-o-stanie-maj%C4%85tkowym.pdf

 

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ►

http://arch.mops.przemysl.pl/dok/ps/nowybecikgm.pdf

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania powyższych dokumentów, istnieje możliwość pobrania ich w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dworskiego 98 - w specjalnie utworzonym i oznaczonym do tego miejscu.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem ePUAP.

Ponadto dostępne są również druki dotyczące skierowania osób do domów pomocy społecznej (Wniosek wraz z zaświadczeniami lekarskimi) ePUAP.gov.pl

 

MOPS gł..jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 06-05-2020 11:06
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 06-05-2020 11:07