-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przemyskie przedszkola otwarte od 11 maja

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zniosło ograniczenia w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, że mogą one z dniem 6 maja br. zostać ponownie otwarte.

 

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowały wytyczne, które muszą zostać spełnione aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

men logo.jpeg

gis logo.png

 

W poniedziałek, 4 maja br. w przemyskim magistracie odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli, podczas którego omówiono warunki otwarcia jednostek we wskazanym przez rząd terminie (6 bm.). Na spotkaniu jednak dyrektorzy podnieśli, iż potrzebują nieco więcej czasu  na odpowiednie przygotowanie swoich placówek. Ustalono więc, że optymalnym terminem otwarcia przemyskich przedszkoli będzie poniedziałek, 11 maja. 

 

Z zebranych przez dyrektorów informacji wynika, że chęć skorzystania z opieki przedszkolnej zgłosiło ok. 15% rodziców (od kilku do około 30 dzieci w każdym z przedszkoli - z wyjątkiem jednego oddziału przy szkole podstawowej). Wszystkim zgłoszonym dzieciom postaramy się zapewnić opiekę przedszkolną, przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych. Należy jednak podkreślić, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego narzucają także ograniczenia organizacyjne (do 12 dzieci w grupie, w wyjątkowych przypadkach - 14 oraz nie mniej niż 4 m2 na dziecko i każdego opiekuna). Ponadto wytyczne wprowadzają też preferencje w przyjęciu dzieci – pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także dzieci, których  rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Dopiero w dalszej kolejności, jeśli możliwości lokalowe i organizacyjne przedszkola na to pozwolą, przyjmowane będą dzieci pozostałych rodziców.

 

! ! !

Apelujemy do rodziców, aby przyprowadzali do przedszkoli wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. Rodzice, którzy odłożyli na później decyzję dotyczącą posłania dziecka do przedszkola powinni kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami jednostek. Prosimy pamiętać, iż zamiar przyprowadzenia dziecka do placówki należy zgłosić co najmniej dwa dni wcześniej, tak aby przedszkole mogło się do tego odpowiednio przygotować.

 

PRZEDSZKOLE 2.jpeg

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 05-05-2020 08:53
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 05-05-2020 09:04