15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Z wadowickiej ziemi do nieba. W 100 –lecie urodzin Jana Pawła II

Życie i twórczość Jana Pawła II przez dekady inspirowało, fascynowało i pociągało za sobą ludzi, szczególnie tych młodych. Dla wielu był On punktem odniesienia, który stawał się życiowym autorytetem. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin Wielkiego Papieża Polaka. Jest to szczególna okazja, aby ponownie zachwycić się jego myślą, osobowością i świętością. Zaczytać się w jego biografii, czy też sięgnąć do Jego tekstów, encyklik, kazań, poezji. Możemy uczcić 100-lecie urodzin Karola Wojtyły tak, by pozostał w naszej pamięci i przez to był ciągle wśród nas. Mamy ku temu dodatkową motywację, gdyż Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm i Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Z tej okazji w całej Polsce organizowane są lokalne inicjatywy, mające na celu upamiętnienie tej rocznicy. Również Centrum Kulturalne w Przemyślu przygotowało dla Państwa ciekawą ofertę, która będzie wyrazem naszej jedności i wspólnym hołdem dla Jana Pawła II.

Osoba Papieża inspirowała i nadal inspiruje wielu twórców. Zapraszamy zatem twórców mieszkających na Podkarpaciu do włączenia się w naszą inicjatywę. Poetów prosimy o przysyłanie w formie elektronicznej wierszy o Janie Pawle II, a autorów prac plastycznych zdjęć swoich dzieł przedstawiających wizerunek papieża, bądź nawiązujących do jego życia (prace mogą być wykonane w różnych technikach) na adres: do 15 maja 2020 r.

Nadesłane prace zostaną zamieszczone na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu w specjalnie poświęconej temu przedsięwzięciu zakładce oraz zostaną także udostępnione w formie prezentacji multimedialnej opracowanej w programie Microsoft Power Point, która może posłużyć jako znakomity materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

papiez.jpeg

Nadesłane wiersze oraz zdjęcia muszą zawierać Państwa oświadczenie/zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie należy skopiować, uzupełnić o swoje dane i przesłać w treści e-maila.

Prosimy także o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczona poniżej.

Informacji udziela Jolanta Nowak z Działu Dziedzictwa i Edukacji Kulturowej CK

 

OŚWIADCZENIE

"Ja,.........(imię, nazwisko), miejscowość……  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu publikacji wiersza/zdjęcia* mojej pracy plastycznej na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl oraz na Facebooku i Twitterze CK oraz w prezentacji Microsoft Power Point w ramach  projektu pn. „Z wadowickiej ziemi do nieba. W 100 –lecie urodzin Jana Pawła II”.

 Jestem świadoma/y*, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie, jednak wiązać się to będzie z koniecznością usunięcia wiersza/zdjęcia* z w/w strony i FB."

*Niepotrzebne skreślić

 

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. S. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ;

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu publikacji wierszy na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje dotyczące Państwa praw można uzyskać na stronie internetowej Centrum tj. https://www.ck.przemysl.pl/.

źródło: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-05-2020 11:22