18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podziemia z dotacją od Konserwatora

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu przyznał dotacje na finansowanie prac remontowo konserwatorskich w tym roku. Wśród wielu nieruchomych i ruchomych zabytków ubiegających się o pieniądze od Konserwatora z całego województwa, dużą grupę stanowią zaakceptowane wnioski z terenu naszego miasta składane przez różnych właścicieli: organizacje kościelne, wspólnoty mieszkaniowe, samorząd i prywatnych właścicieli. W ten sposób wsparte zostaną m. in. prace remontowo - konserwatorskie w przemyskich podziemiach związane z rozpoczynającym się w tym roku projektem rozbudowy podziemnej trasy turystycznej. Innym ciekawym projektem z dofinansowaniem jest zgłoszony przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl drugi etap prac konserwatorskich przy bramie wjazdowej Fortu I Salis Soglio w Jaksmanicach.

Dzięki wsparciu konserwatora kwotą 90 000 zł w przemyskich podziemiach rozpoczną się roboty związane z adaptacją sześciu pomieszczeń piwnic, które dotychczas nie były udostępniane zwiedzającym. Te prace to pogłębienie fundamentów, obniżenie posadzek, naprawa fragmentów muru, wykonanie schodów, oczyszczenie ścian i stropów, spoinowanie murów. Szacunkowa wartość prac wynosi 388 754,78 zł.

podziemia_2.jpeg

Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl został dofinansowany kwotą 20 000 zł na kolejny etap prac przy zabytkowej bramie wjazdowej Fortu I Salis Soglio, który uchodzi za jeden z najatrakcyjniejszych obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl. Wnioski o dotacje zostały złożone także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zaplanowane prac będą dotyczyły głównie wątków ceglanych  strzelnic i jaskółczego ogona, a także odsłonięcia prawej części dziedzińca przy jaskółczym ogonie. Prace będą związane z oczyszczeniem i odgrzybieniem murów, uzupełnieniem brakujących fragmentów w murach, naprawą powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, uzupełnieniem i naprawą gzymsów, attyk, portali w murach z cegły, spoinowaniem murów i sklepień, wykonaniem iniekcji krystalicznej i impregnacji. Wartość zadania oszacowano na kwotę w wysokości 45 688,10 zł.

Salis_Soglio.jpeg

Podczas przeprowadzonych w 2019 roku prac przywrócono statykę i stabilizację bramy, wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowych murach oporowych prawego dziedzińca i przy schodach na górną część fortu. Wartość całej inwestycji wyniosła 92 764,47 zł. z czego 50 000 zł. stanowiły środki z  budżetu Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, a 20 000 zł. z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dzięki tegorocznej dotacji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzone zostaną prace w przemyskich obiektach sakralnych: kościołach oo. Franciszkanów, Karmelitanek, cerkwi prawosławnej na Wilczu, Dworku Orzechowskiego, kaplicy przy dawnym Seminarium Duchownym Greckokatolickim. Dotacje otrzymały także wspólnoty mieszkaniowe i prywatni właściciele budynków: ul. Barska 8, ul. Franciszkańska 13/Kazimierza Wielkiego 14, ul. Grottgera 4, ul. Grunwaldzka 28, ul. Klasztorna 12, ul. Kmity 3, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, ul. 3 Maja 21, ul. Matejki 11, Plac Konstytucji 7/ 3 Maja 1 /Grunwaldzka 2. Wśród innych projektów z dotacją jest także dawny miejski mur obronny przy Wybrzeżu J. Piłsudskiego 7 i prace przy budynkach dawnego szpitala garnizonowego przy ul. J. Słowackiego. 4 000 zł Konserwator przeznaczył także na drugi miejski projekt, czyli na pełną renowację drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Sienkiewicza.

Pełna lista wniosków które otrzymały dotację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu

PDFdotacje dla podkarpackich zabytków nieruchomych 2020.pdf

PDFdotacje dla podkarpackich zabytków ruchomych 2020.pdf

opracował: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-04-2020 12:57