17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wirtualne Wędrówki po Podkarpaciu. Weź udział w konkursie! Wygraj gadżety CK!

ck logo.jpeg

 

Drodzy miłośnicy naszego pięknego Podkarpacia!

 

Centrum Kulturalne w Przemyślu przygotowało dla Was konkurs, który ma za zadanie wyłonić najciekawsze propozycje dotyczące nieodkrytych lub mało znanych miejsc i obiektów znajdujących się na terenie naszego województwa.

Główną ideą konkursu jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Podkarpacia oraz promocja miejsc niekomercyjnych.

Konkurs ma służyć poznawaniu i zwiększeniu wiedzy oraz zainteresowania terenem poprzez tworzenie własnych treści w postaci wskazania i krótkiego opisu (mile widziane również zdjęcia) zabytkowych miejsc lub obiektów z naszego regionu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

wirtualne_wedrowki_po_podkarpaciu_konkurs_2020 gł.jpeg]

 

Regulamin konkursu:

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalne w Przemyślu. (dalej: Organizator).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 29 kwietnia do 10 maja 2020 r.
4. Propozycje konkursowe wraz z opisem i/lub zdjęciem miejsca (obiektu) należy wysłać na adres e-mailowy b.nowakowska@ck.przemysl.pl do dnia 10 maja 2020 r.  
5. Każdy uczestnik konkursu ma prawo przesłać dowolną ilość propozycji konkursowych.
6. Każda z prac musi być podpisana: imieniem i nazwiskiem zgłaszającego, adresem e-mailowym lub nr telefonu (w celu umożliwienia kontaktu z Państwem w przypadku nagrody) oraz zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.
7. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych został zawarty poniżej.
8. Osoby niepełnoletnie oprócz konkursowej propozycji dołączają zgodę rodzica na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych.
9. Zwycięzcę nagrodzimy gadżetami CK oraz opublikujemy na stronie CK Przemyśl oraz facebooku z wyszczególnieniem imienia i nazwiska.
10. O wynikach poinformujemy drogą e-mailową lub telefoniczną po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców.
11. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
12. Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Klauzula informacyjna:1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalne w Przemyślu z siedzibą przy ul. Stanisława Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ck.przemysl.pl.
3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konkursu, o którym mowa w regulaminie, a także wyłonienia zwycięzcy i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące Państwa praw można uzyskać na stronie internetowej Centrum, tj. https://www.ck.przemysl.pl/.
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:


"Ja,.........(imię, nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu organizacji konkursu [o którym mowa w regulaminie] na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl  oraz na facebooku Organizatora, w tym wyłonienia zwycięzcy i opublikowania moich danych. Jestem świadomy, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie."Wzór zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich:


Ja,..........( imię i nazwisko opiekuna/rodzica) wyrażam zgodę na udział w  konkursie [o którym mowa w regulaminie] oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki/podopiecznego* ........... (imię, nazwisko) przez Centrum Kulturalne w Przemyślu w celu organizacji konkursu [o którym mowa w regulaminie] na stronie internetowej www.ck.przemysl.pl oraz na facebooku Organizatora, w tym wyłonienia zwycięzcy i opublikowania danych dziecka/podopiecznego*. Jestem świadomy, że podanie danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w każdym momencie."

* niepotrzebne skreślić

wirtualne_wedrowki_po_podkarpaciu_konkurs_2020.jpeg

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-04-2020 14:17
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-04-2020 14:20