14 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Propozycja dla miłośników historii Przemyśla

Pisarstwo dotyczące Przemyśla i jego historii jest bardzo bogate. Nie wszystkie teksty docierają na półki bibliotek regionalnych. Wiele materiałów można znaleźć w sieci, co jest wykonalne pod warunkiem, że szuka się konkretnego tytułu lub autora. Niekiedy, penetrując w internecie, przekonujemy się, że efekt pozytywny poszukiwań nie jest taki oczywisty. Niektóre artykuły czy książki znajduje się często przy okazji lokalizowania innego, pokrewnego (lub nie) zagadnienia.

pbp_logo.jpeg

Przemyska Biblioteka Publiczna chcąc ułatwić swoim Czytelnikom pozyskanie ciekawej lektury dla siebie i wzbogacenie własnej wiedzy o Przemyślu i regionie, zaproponowała kilkadziesiąt linków do artykułów odnoszących się do różnorodnych tematów. Ich układ jest alfabetyczny według nazwisk autorów. Po kliknięciu na link pojawia się tekst lub okno z możliwością pobrania pdf-u. Zachęcamy do lektury.

 

man-791049-1920.jpeg

 

 1. Andrzejewski Zenon: Przemyskie wątki w biografii Hermana Liebermana (cz. 1) https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/7-8-2011/artykul/przemyskie-watki-w-biografii-hermana-liebermana-cz.-1

 

 1. Andrzejewski Zenon: Przemyskie wątki w biografii Hermana Liebermana (cz. 2) https://docplayer.pl/13859590-Przemyskie-watki-w-biografii-hermana-liebermana-cz-2-posel.html

 

 1. Andrzejewski Zenon: Szpital żydowski w Przemyślu (1595–1944) http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Medicorum_Polonorum/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62.pdf

 

 1. Andrzejewski Zenon: Adwokat Adam Kropiński (1887–1944) – życie, praca zawodowa oraz działalność społeczna, polityczna i kulturalna https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2013/artykul/adwokat-adam-kropinski-1887-1944-zycie-praca-zawodowa-oraz-dzialalnosc-spoleczna-polityczna-i-kulturalna

 

 1. Baran K., Leśko M., Wachta H.: Wizualizacja przedwojennej zabudowy dzielnicy żydowskiej w Przemyślu www.researchgate.net/profile/Henryk_Wachta/publication/323222981_WIZUALIZACJA_PRZEDWOJENNEJ_ZABUDOWY_DZIELNICY_ZYDOWSKIEJ_W_PRZEMYSLU/links/5a9e7d2e0f7e9be973ce7a5e/WIZUALIZACJA-PRZEDWOJENNEJ-ZABUDOWY-DZIELNICY-ZYDOWSKIEJ-W-PRZEMYSLU.pdf

 

 1. Błażkiewicz Henryk: Szkolnictwo parafialne w diecezj przemyskiej w latach 1636–1757 w świetle wizytacji biskupich http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom046_07.pdf

 

 1. Borcz Henryk: Akcja Katolicka w diecezji przemyskiej obrządku katolickiego http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2-s265-285/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2-s265-285.pdf

 

 1. Borcz Henryk: Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyslu w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego http://www.wtl.us.edu.pl/stp/10/StP_10(2014)538-550.pdf

 

 1. Borcz Henryk: Prepozytury parafialne diecezji przemyskiej w XV–XVIII wieku http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1-s257-268/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1-s257-268.pdf

 

 1. Borcz Henryk: Studium biblijne w Seminarium i Instytucie Teologicznym w Przemyślu od roku 1687 do czasów najnowszych http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s159-201/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s159-201.pdf

 

 1. Borowiec Janusz: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu http://www.polska1918-89.pl/pdf/wojskowy-sad-garnizonowy-w-przemyslu,5063.pdfhttp://www.polska1918-89.pl/pdf/wojskowy-sad-garnizonowy-w-przemyslu,5063.pdf

 

 1. Draus Jan: Kształtowanie się konspiracyjnych władz oświatowych na terenie wschodniej Rzeszowszczyzny w latach 1939–1944 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23-s157-176/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23-s157-176.pdf

 

 1. Dzik Janina: Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego Reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru Reformatów w Przemyślu https://docplayer.pl/69652564-Monstrancja-i-kielich-z-dawnego-kosciola-klasztornego-reformatow-w-krylowie-obecnie-w-zakrystii-klasztoru-reformatow-w-przemyslu.html

 

 1. Dzik Janina: Nieznane dwa wizerunki maryjne oraz widok Lwowa z biblioteki klasztoru Reformatów przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Hereditas_Monasteriorum/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3-s219-230/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3-s219-230.pdf

 

 1. Gosztyła Marek: Kościół na Błoniu w Przemyślu https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/33342

 

 1. Gosztyła Marek: Krajobraz wielokulturowy Przemyśla http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk16-2004

 

 1. Gosztyła Marek: Twierdza Przemyśl – nowe wyzwanie dla konserwatorów https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35260

 

 1. Gosztyła Marek: Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz. I http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk19-2006

 

 1. Gosztyła Marek, Trojnar Bogusław: Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz. II https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35110?page=2

 

 1. Gosztyła Marek; Lichołai Leszek: Materiałowe rozwiązanie budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl https://docplayer.pl/107361001-Od-redakcji-pismo-stowarzyszenia-wiadomosci-konserwatorskie-nr-22-2007-prezes-stowarzyszenia-redaktor-naczelny-jerzy-jasienko-kazimierz-kusnierz.html

 

 1. Gosztyła Marek; Motyl Bogdan: Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski) https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/31169/file/suwFiles/GosztylaM_BadaniaBudownictwem.pdf

 

 1. Gosztyła Marek; Oleszek Rafał: Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk23-2008

 

 1. Hałagida Igor: Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku. Nowe dokumenty http://www.polska1918-89.pl/pdf/deportacje-greckokatolickich-biskupow-przemyskich-do-usrr-w-1945-i-194,3381.pdf

 

 1. Homola Irena: Organizacja terytorialna i duszpasterska diecezji przemyskiej rzymskokatolickiej w latach 1867–1914 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Jagieła Beata: Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło: witraże według projektów artysty do prezbiterium katedry obrządku rzymskokatolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171364543

 

 1. Jagieła Beata: Parę słów na temat witraży projektu Jana Matejki do prezbiterium katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/7847/7950

 

 1. Kaczyńska Agnieszka: Działalność Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu (1929–1938) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15-s195-202/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15-s195-202.pdf

 

 1. Kapłon Marcin: Misje i rekolekcje w diecezji przemyskiej w latach 1944–1964 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-879d98ed-6822-4f60-9a6b-23d76f219bd1

 

 1. Klasztor św. Teresy w Przemyślu https://archivecarmel.pl/wp-content/uploads/2019/01/BW06.pdf

 

 1. Krakowski Stanisław: Prasa harcerska w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3-s33-41/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3-s33-41.pdf

 

 1. Królińska Janona: Rola ziemi przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11422/edition/10504/content?ref=desc

 

 1. Krzyżak Lesław: Nauczanie prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Przemyślu – zarys prpblematyki http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-3f735651-4bdf-486a-96c3-352a7ca3d6f0

 

 1. Leśkiewicz Rafał: Sprawa obiektowa kryptonim „Debiut”. Pierwszy Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Przemyślu (1986 r.) w zainteresowaniach Służby Bezpieczeństwa http://www.polska1918-89.pl/pdf/sprawa-obiektowa-kryptonim-debiut.-pierwszy-powszechny-zjazd-archiwist,4770.pdf

 

 1. Łopuszański Bogusław: Udział księży diecezji przemyskiej w konspiracjach galicyjskich w latach 1831–1846 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Kwolek Jan: „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy”. Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Kumor Bolesław: Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772–1850 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Synowiec Damian: Życie religijno-moralne w diecezji przemyskiej w XVII–XVIII wieku http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Kłoczowski Jerzy: Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVIII wieku http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Kwolek Jan: Początki biskupstwa przemyskiego http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Tokarczuk Ignacy: Na 600-lecie diecezji przemyskiej http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html

 

 1. Nabywaniec Stanisław: Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX w. http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom070_03.pdf

 

 1. Nir Roman: Inkunabuły w bibliotece reformatów w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2-s259-268/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2-s259-268.pdf

 

 1. Pekaniec Anna: Kobieta – miasto – wojna. Dwie narracje autobiograficzne z przemyskiej twierdzy (1914–1915) http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96337/edition/83084/content

 

 1. Pelczar Roman: Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich (ukraińskich) szkół ludoych z obszaru greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przed autonomią Galicji http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/doccontent?id=2929

 

 1. Pudłocki Tomasz: „Piękne słowo jest więcej warte od pięknego ciała”. Prywatne Gimnazjum Anny Rachalskiej w Przemyślu w latach 1911–1920 https://pdfs.semanticscholar.org/09f8/df6053525555de81aaf02edc93a507b8792a.pdf

 

 1. Pudłocki Tomasz: W rywalizacji z Atenami galicyjskimi – Czytelnia Naukowa w Przemyślu http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.pan-sh-yid-2011-iid-3-art-000000000002

 

 1. Samsonowicz Henryk: Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5994

 

 1. Schubert Jan: Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy J. Słowackiego – trochę historii i problemy współczesne http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk16-2004

 

 1. Schubert Jan: Kim byli? – kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu w latach 1915–1916 http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk23-2008

 

 1. Smoleń Władysław: „Rozmyślanie przemyskie” jako źródło ikonograficzne Kwatery Ofiarowania Maryi ołtarza Mariackiego Wita Stosza w Krakowie http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143.pdf

 

 1. Starnawski Jerzy: Mieczysław Adamowski (1892–1975) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11-s197-200/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11-s197-200.pdf

 

 1. Stojak Grażyna: Klasztor oo. Bonifratrów w Przemyślu – zabytek o zapomnianej dziś funkcji https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/32103/file/suwFiles/StojakG_KlasztorBonifratrow.pdf

 

 1. Stojak Grażyna: Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Cz. I: Stan badań i literatura https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/28562/file/suwFiles/StojakG_RewitalizacjaPodziemnej.pdf

 

 1. Stojak Grażyna: Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Cz. I: Dokumentacje, projekty, ekspertyzy https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/28562/file/suwFiles/StojakG_RewitalizacjaPodziemnej.pdf

 

 1. Stojak Grażyna: Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/32113

 

 1. Ślemp Elżbieta: Biblioteka Wyższego Seminarium w Przemyślu http://digital.fides.org.pl/Content/1209/07-Slemp.pdf

 

 1. Trajdos Tadeusz M.: Miechowici w ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełly http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/1311

 

 1. Urban Jacek: Nasz arcybiskup Adam Stefan Sapieha w świetle dzienników i listów Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny http://bdsandomierz.pl/studia2016.pdf

 

 1. Waltoś Maciej: Analiza zawartości „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” (2006–2016) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-140d3932-ce2c-4dd5-b8e2-76c015b94af8

 

 1. Wierzbieniec Wacław: Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomicznym https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1078/edition/1008/content?ref=desc

 

 1. Wolski Marian: O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2017.09/14440

 

 1. Wolski Marian: Spór przemyskiejkapituły katedralnej ze szlachtą o dziesięcinę biskupią w drugiej połowie XVI wieku https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2018.08/17282

 

 1. Wójcik Zbigniew K.: Walerian Kramarz (1905–1941). Jego życie i smierć https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/47180?id=47180

 

 1. Wyczawski Hieronim Eug.: Diecezja przemyska w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI „Debitum pastoralis officii” z 13 II 1375 r. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2-s161-208/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2-s161-208.pdf

 

 1. Żaki Andrzej: Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a3ed53c9-e9f3-4a67-b0e2-305381a55c4f
Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 29-04-2020 09:48
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 29-04-2020 09:56