19 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w Przemyślu za miesiąc lipiec

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w Przemyślu za miesiąc lipiec

W lipcu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 3081 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 302 mandaty na łączną kwotę 28 540 zł, pouczono 1078 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 35 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1666) dotyczyły także: legitymowania (1062), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (133), działań profilaktycznych (214).
     Ponadto Straż Miejska przekazała 59 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W lipcu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
     Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 20 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl