21 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w Przemyślu za miesiąc lipiec

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w Przemyślu za miesiąc lipiec

W lipcu br. funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali 3081 razy. W ogólnej liczbie interwencji nałożono 302 mandaty na łączną kwotę 28 540 zł, pouczono 1078 osób, do rozstrzygnięcia przez Sąd Grodzki skierowano 35 wniosków. Pozostałe interwencje (w liczbie 1666) dotyczyły także: legitymowania (1062), postępowań z osobami będącymi pod wpływem alkoholu (133), działań profilaktycznych (214).
     Ponadto Straż Miejska przekazała 59 spraw leżących w kompetencji innych służb, między innymi do: Zarządu Dróg Miejskich, Służby Drogowej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, PGK, MZK, ADM-u. W lipcu najwięcej mandatów nałożono za wykroczenia przeciwko: zdrowiu, porządkowi i spokojowi publicznemu.
     Podobnie jak w miesiącach ubiegłych funkcjonariusze zabezpieczali imprezy organizowane na terenie Miasta Przemyśla. W omawianym okresie przeprowadzono 20 wspólnych służb z funkcjonariuszami Policji.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 13-08-2007 08:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:13