18 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Przemyślu

W celu dostosowania pracy Urzędu Miejskiego do aktualnej sytuacji w kraju, Prezydent Miasta Przemyśla wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania przemyskiego magistratu.

 

Nadal obowiązuje zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów z następującymi wyjątkami:

 

info.png

 

Ograniczenia nie dotyczą spraw:

 • sporządzenia aktu zgonu,
 • zgłoszenia urodzenia dziecka,
 • przyjmowania oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego,
 • wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego,
 • wydania dowodu osobistego,
 • ewidencji ludności, rejestru i spisu wyborców,
 • rejestracji pojazdów i wydania dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • wydania prawa jazdy.

 

strzałka.png
Sporządzenie aktu zgonu realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.  Zaleca się, w celu usprawnienia obsługi, wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.:16 675 21 15.

 

strzałka.png
Zgłoszenie urodzenia dziecka realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Zaleca się, w celu usprawnienia obsługi wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.: 16 675 21 16. 

 

strzałka.png
Przyjmowanie oświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zaleca się, w celu usprawnienia obsługi wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.:16 6752085.

 

strzałka.png
Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Zaleca się, w celu usprawnienia obsługi wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.: 16 675 20 45.

 

strzałka.png
Wydawanie dowodu osobistego realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.: 16 675 20 78 oraz 16 675 20 79.

 

strzałka.png
Sprawy dotyczące ewidencji ludności, rejestru i spisu wyborców realizowane będą w holu Urzędu Miejskiego, Rynek 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.: 16 675 20 80 oraz 16 675 21 20.

 

strzałka.png
Rejestracja pojazdów i wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer telefonu:

 

 •  rejestracja pojazdu - 16 675 20 02 oraz 16 678 21 83,
 •  wydawanie dowodu rejestracyjnego pojazdu – 16 675 20 03.

 

strzałka.png
Wydanie prawa jazdy realizowane będzie w holu Urzędu Miejskiego, ul. Wodna 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia telefonicznie, numer tel.: 16 675 20 11.

 

 

info.png

 

Wszystkie dokumenty kierowane do Urzędu Miejskiego w Przemyślu należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w pojemniku umieszczonym w holu Urzędu Miejskiego w Przemyślu w budynku Rynek 1.

 

Obsługa informacyjna interesantów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Miejskiego w Przemyślu jest realizowana telefonicznie pod numerami wskazanymi ► TUTAJ albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .

 

karta.png

 

Dokonywanie płatności może być realizowane poprzez:

 • bankowość elektroniczną,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,
 • Punkcie Obsługi Klienta Getin Noble Bank S.A.przy ul. 3-Maja 14 w Przemyślu.

 

fot_Agata_Czereba (7).jpeg

Zdjęcie: Agata Czereba

Obrazy: pixabay.com

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 27-04-2020 10:27
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 27-04-2020 10:33