16 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pomoc dla przedsiębiorców w innych miastach

Wszystkie miasta prezentują możliwości w ramach Tarczy antykryzysowej i Tarczy antykryzysowej 2.0 – wsparcie z ZUS i Urzędu Pracy a także możliwości pomocy przedsiębiorcom w ramach obowiązującego prawa. Przykładowe rozwiązania w niektórych z nich.

inne miasta.jpeg

Krosno

 • bezpłatne porady prawne trzech kancelarii prawnych dla przedsiębiorców skierowane są do mikro i małych przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia w zakresie interpretacji nowych przepisów,
 • 50% umorzenie na razie do czerwca czynszu lokali, których właścicielem jest gmina, dla przedsiębiorców, którzy uzasadnią taką potrzebę (np. wyłączeni właściciele aptek)
 • wypłacanie tzw. postojowego kierowcom Miejskiej Komunikacji Samochodowej (pracują na własnej działalności gospodarczej)
 • ulgi dla przedsiębiorców w ramach obowiązującego prawa (np. umorzenie zaległości podatkowych po analizie złożonego wniosku).

Zamość

 • obniżka stawki czynszu w lokalach, których właścicielem jest gmina. Jej wysokość jest uzależniona od procentu utraconych dochodów,
 • po złożeniu wniosku i dokumentów finansowo – księgowych. 80% zniżki dla przedsiębiorców nieprowadzących działalności w kwietniu, mniejsza dla prowadzących działalność w ograniczonym zakresie,
 • ankieta skierowana do przedsiębiorców, mająca oszacować potrzeby oraz wnioskować o  wsparcie dla firm w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

Chełm

 • zawieszenie opłat czynszowych dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy w związku zagrożeniem koronawirusem zmuszeni byli zamknąć swoje lokale, a dla tych którzy ograniczyli swoją działalność zastosowanie ulgi w czynszu. Ich wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów. Zwolnienie ma obowiązywać przez 2-3 miesiące.

Dębica

 • oferta wodociągów miejskich skierowana do odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców – możliwość odroczenia opłat na trzy miesiące lub rozłożenia na raty dla przedsiębiorców, którzy ograniczyli swoją działalność,
 • zawieszenie funkcjonowania na terenie Dębicy strefy płatnego parkowania,
 • odroczenie podatku od nieruchomości o 3 miesiące lub rozłożenie płatności na raty,
 • umorzenie zaległości podatkowych na indywidualny wniosek przedsiębiorcy (w szczególnych przypadkach  –  ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta negatywnymi konsekwencjami epidemii). - obniżka czynszu dla przedsiębiorców, którzy zawiesili swoją działalność prowadzoną w lokalach należących do zasobu Miasta Dębicy. Wariant zakłada obniżkę czynszu na 1 złoty na okres trzech miesięcy.

Stalowa Wola,

 • miejska infolinia dla przedsiębiorców
 • uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, mogą ubiegać się o zwolnienie z tego podatku w zależności od powierzchni użytkowej budynku i gruntów na których prowadzą działalność oraz wartości budowli. O zwolnienie mogą się ubiegać także przedsiębiorcy ściśle określonych branż (np. branża gastronomiczna, fryzjerzy, siłownie),
 • uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat od nieruchomości do 30 września 2020 roku,
 • uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej, która dotyczy rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy,
 • odstąpienie na wniosek od dochodzenia należności czynszowych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie,
 • możliwość złożenia przez przedsiębiorców tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” – zmniejszających liczbę pojemników, bądź deklaracji zerujących, po których nie będą naliczane opłaty. Dotyczy to w szczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe.

Rzeszów

Tzw. „Pakiet dla przedsiębiorców” – pomoc dla rzeszowskich przedsiębiorców, którzy utracili, a wynajmują pod działalność lokale komunalne:

 • odroczenie spłaty czynszu o 6 miesięcy dla osób prowadzących działalność w lokalach komunalnych, które na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia musiały obowiązkowo zamknąć lokale. Dodatkowo mogą ubiegać się o obniżenie czynszu do 80 procent w okresie trwania stanu epidemicznego,
 • możliwość ubiegania się o obniżenie czynszu do 50 procent na okres trwania stanu epidemicznego dla osób, które dobrowolnie zrezygnowały z prowadzenia działalności w lokalach komunalnych i straciły całość lub część dochodów. Konieczność udokumentowania dochodów,
 • zawieszenie na terenie Rzeszowa funkcjonowania strefy płatnego parkowania od 17 marca do odwołania,
 • nowy, bezdotykowy system sprzedaży biletów autobusowych w automatach. Pasażerowie, którzy ze względu na koronawirusa nie korzystają z komunikacji miejskiej i nie wykorzystali swojego biletu okresowego, mogą go zawiesić albo starać się o zwrot kosztów.
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-04-2020 15:07
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 24-04-2020 15:10