22 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pożyczki z PUP w ramach Tarczy antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy  w Przemyślu od 2 kwietnia br. uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy do wysokości 5 000 zł,

 • złożono 548 wniosków o pożyczkę,
 • do 20 kwietnia br. wypłacono 264 pożyczki na kwotę 1 320 000 zł.

Pożyczki z PUP w ramach Tarczy antykryzysowej

Działania w ramach Tarczy antykryzysowej 2.0

Od 22 kwietnia do 5 maja trwa nabór wniosków na:

 • wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,
 • wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek w przypadku spadku obrotów dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców,
 • wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek w przypadku spadku obrotów dla organizacji pozarządowych oraz prowadzących działalność pożytku publicznego,

 • w wyniku zmiany ustawy z 2 marca o pożyczkę mogą się także ubiegać mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Informacje o zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie grodzkim:

 • w kwietniu br. zarejestrowano 100 osób bezrobotnych,
 • w kwietniu br. zarejestrowano 27 osób zwolnionych przez pracodawcę,
 • liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 31 marca 2020 – 2 979, przy 3 152 31 marca 2019,
 • liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 21 kwietnia 2020 - 3010, przy 3058 30 kwietnia 2019.
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-04-2020 14:57
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 24-04-2020 15:18